Montavimas Informacija apie produktą Biocheminiai biologiniai

Montavimas

1. VALYMO ĮRENGINIO TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Prieš talpinant įrenginį į transporto priemonę, būtina įsitikinti, kad joje nėra aštrių iškyšų, kurios galėtų pažeisti įrenginio korpusą. Norint išvengti įvairių pažeidimų, patariama prietaisą transportuoti vertikalioje pozicijoje. Tuo tikslu jį derėtų kuo geriau pritvirtinti. Tam naudokite GRP, nailoninius ar kitokius nemetalinius diržus: jais nuotekų valymo įrenginiai gali būti tvirtinami taip pat išvengiant pažeidimų rizikos.

Sandėliavimo metu būtina įrenginį apsaugoti nuo sugadinimo. Neleiskite kitiems asmenims jo judinti ar reguliuoti. Be to, sandėliuokite įrenginį kūgine dalimi į viršų, ant lygaus ir tvirto pagrindo.

2. PASIRUOŠIMAS STATYBOS DARBAMS 

Prieš pradedant darbus Jums reikės papildomų medžiagų ir įrankių, technikos:

Nepamirškite ne tik įrankių, bet ir fakto, jog nuotekų valymui reikalingas vanduo. Dėl šios priežasties derėtų iš anksto pasirūpinti vandens tiekimu statybvietėje.

3. VIETOS PARINKIMAS 

Vieta nuotekų valyklai turi būti parinkta taip, kaip nurodyta statinio techniniame projekte. Jeigu techninio projekto nėra, vieta nustatoma pagal statybos techninius reglamentus. Įrenginys montuojamas toje vietoje, kur dumblo siurbimo mašina gali lengvai jį aptarnauti. Taip pat nuotekų valymo įrenginiai negali būti montuojami tokioje sklypo vietoje, kur kaupiasi lietaus vanduo.

4. STATYBOS DARBAI, ĮRENGINIO MONTAVIMAS 

Valymo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu bei statinio techniniu ir (arba) darbo projektu.

5. DUOBĖS KASIMO YPATYBĖS 

Duobės forma turi priminti piltuvą. Kasimo kampas turėtų siekti 1,5 m viršuje ir 0,5 metro pločio apačioje, didesnis nei valyklos skersmuo. Maksimalus užpilas nuo žemės paviršiaus iki valyklos viršaus siekia 1,2 m. (talpyklų skersmenys pateikti lentelėje (žemiau).

Duobės kasimo ir įrenginio montavimo procesas :

Modelis Gyventojų skaičius Našumas (m3/parą) Įrenginio liuko diametras (mm) Įrenginio diametras (mm) Įrenginio H (mm) Įtekėjimo gylis (mm)
FEL/4 4 0,8 1000 1520 2090/2290 500/700
FEL/6 6 0,9 1000 1720 2450 770
FEL/10 10 1,5 1000 2020 2510 700
FEL/15 15 2,25 1000 2420 2610 700
FEL/25 25 3,75 1000 2870 2890 700

Kasimas atliekamas dviem etapais :

1. Ekskavatoriumi kasama duobė, paliekant 20 – 30 cm iki numatytos projektinės altitudės.
2. Paskutiniai 20 – 30 cm turi būti kasami rankiniu būdu, kad valymo įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto. Jei duobė greitai prisipildo vandenis (atvejis kai vyrauja aukšti gruntiniai vandenys) reikia naudoti siurblį.

6. DUOBĖS UŽKASIMAS (UŽPYLIMAS) 

Būtina tinkamai užkasti duobę. Darbas atliekamas šiais etapais :

1. Įleiskite valymo įrenginį į duobę. Naudokite kėlimo diržus ir ekskavatoriaus kaušą. Diržus tvirtinkite prie rankenų. 

2. Įrenginį centruokite duobės atžvilgiu. BNVĮ turi būti montuojamas griežtai horizontalioje padėtyje. 

3. Užpilas, t.y. purus gruntas tankinamas vandeniu. Draudžiama valymo įrenginį užkasti kitokiu gruntu (pvz. moliu, statybinėmis atliekomis ir pan.). Šiame etape būtina užtikrinti valymo įrenginio horizontalumą. Sujunkite valymo įrenginio korpusą ir dangtį. Būtina užtikrinti hermetiškumą, todėl naudokite tik kokybiškus klijus-hermetiką ir kniedes arba nerūdijančio plieno varžtus. Atstumas tarp kniedžių turi būti apie 15 cm. Tokiu pačiu principu yra tvirtinamos paaukštos arba apžiūros dangtis prie įrenginio dangčio. 

4. Talpyklą pildykite vandeniu, o duobę – užpilu vienodais etapais po 20-30 cm : 1) vidinė kamera, 2) išorinė kamera, 3) iškasa. Tokį eiliškumą naudokite, kol pasieksite ištekėjimo vamzdžio apačią. 

5. Prijunkite PVC lauko kanalizacijos vamzdžius prie įtekėjimo ir ištekėjimo movų. Vamzdžių klojimo nuolydis turi būti 1 -2 cm/m. vamzdynus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto. 

6. Pabaigiame užpylimą iki projektinės altitudės. Viršutinis grunto sluoksnis (20-30 cm) užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turi būti 5-10 cm aukščiau už tos vietovės žemės paviršių. Apsėjame žole.

Tokiu būdu į žemę saugiai įmontuojami nuotekų valymo įrenginiai. Dirbdami tokiais etapais pasieksite norimą rezultatą ir nesudėtingai įmontuosite įrenginį. Nepamirškite, jog pabaigus kasimą dėl aplinkos tvarkingumo geriausia šią teritoriją apsėti žole.

7. VALDYMO DĖŽĖS MONTAVIMAS IR PAJUNGIMAS 

Valdymo įrangos dėžė montuojama šalia BNVĮ. Atstumas turi būti apie 1 m. Valdymo dėžės apačioje yra du išėjimai, skirti prijungti oro tiekimo vamzdžiui į aeratorius ir oro tiekimo vamzdžiui į erliftą. Kiek aukščiau, įrangos dėžės šone yra jungtis elektros laidui. Pastarasis turi būti su apsauginiu šarvu. Be to, svarbu paminėti, jog valdymo skydą sukonfigūruoja gamintojas.

8. VALYMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS PO VAŽIUOJAMĄJA KELIO DALIMI 

Montuojant nuotekų valymo įrenginį po mažo intensyvumo (transporto apkrova iki 1,5 t) važiuojamąja kelio dalimi, būtina jį apsaugoti nuo transporto priemonių apkrovos. Tam įrengiamos gelžbetoninės apkrovos paskirstymo plokštės. Gelžbetoninė plokštė turi būti montuojama ant polių. Plokštė negali remtis ant valymo įrenginio: derėtų palikti bent 5–10 cm pločio užpilamo grunto tarpelį. Plokštės dydis kiekvienu atveju apskaičiuojamas projektuotojo-konstruktoriaus individualiai, nes priklauso nuo ją veikiančių transporto priemonių svorio. Po važiuojamąja kelio dalimi montuojami valymo įrenginiai komplektuojami su perėjimo žiedu, kuris iš standartinio 1,0 m. diametro susiaurėja iki 0,6 m. Ant šio žiedo tvirtinami plastikiniai arba ketiniai kanalizacijos dangčiai.

 

9. VALYMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS ESANT AUKŠTIEMS GRUNTINIAMS VANDENIMS 

Kai BNVĮ montuojamas šlapiame dirvožemyje, kur gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus yra mažesnis nei 2,5 metrų nuo žemės paviršiaus, jį reikia ankeruoti prie gelžbetoninio pagrindo. Pastarasis gali būti išlietas betono sluoksnis su armatūros tinkleliu arba montuojamas ant atvežto gelžbetoninio pado. Tvirtinimui naudokite tvirtinimo diržus bei karšto cinkavimo varžtus. Atstumas tarp varžto ir betono pagrindo sienos turi būti ne mažesnis kaip 105 mm.

Jei klientas ignoruoja šį užrašą, gamintojas nėra atsakingas už ilgalaikius fizinius ar mechaninius pažeidimus, galinčius deformuoti BNVĮ.

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba