Biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai – neautomatizuoti

NAUJOS KARTOS NEAUTOMATIZUOTI BIOLOGINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI

        
 

Aplinkosauginiams reikalavimams griežtėjant, "Feliksnavis" jau dabar gali pasiūlyti gaminius, atitinkančius visus šiai dienai keliamus griežtus reikalavimus dėl azoto bei fosforo išvalymo. Modernūs, ekologiški, lengvos konstrukcijos biologiniai valymo įrenginiai (trumpinama – BNVĮ), skirti valyti buitines nuotekas iš individualių namų, sodybų, komercinių patalpų ir pan., kur vartotojų skaičius neviršija 50 GE (gyventojų ekvivalentas).

Šie gaminiai išvalo fosforą ir azotą, kurio gausu buitinėje chemijoje, asmeninės higienos priemonėse. Bio valymo įrenginys skirtas nuotekoms patenkančioms iš virtuvės, vonios, tualeto ir kitų panašios paskirties patalpų, valyti. Į įrenginį draudžiama pilti:

Taip pat į įrenginį negali patekti paviršinės nuotekos nuo stogo, kiemo bei vandenys iš baseinų, kurie gali sutrikdyti gaminio hidraulinį veikimą. Standartiškai įrenginio komplekte būna žalias gelkautinis dangtelis (1). Tačiau esant poreikiui, galima pasiūlyti ir kitų variantų:

 

Informacija apie produktą

Montavimas

1. VALYMO ĮRENGINIO TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Prieš talpinant įrenginį į transporto priemonę, būtina įsitikinti, kad joje nėra aštrių išsikišimų, kurie galėtų pažeisti įrenginio korpusą. Dažniausiai įrenginys transportuojamas vertikalioje pozicijoje, kūgine dalimi į viršų, ant jos uždedant dangtį. Įmanomas įrenginio transportavimas horizontalioje padėtyje. Norint išvengti įvairių pažeidimų transportavimo metu, būtina valymo įrenginį gerai pritvirtinti. Tvirtinimui naudokite GRP, nailoninius ar kitokius ne metalinius diržus. Sandėliavimo metu būtina įrenginį apsaugoti nuo sugadinimų, neleisti kitiems asmenims jo judinti ar reguliuoti. Todėl sandėliuokite įrenginį kūgine dalimi į viršų, ant lygaus ir tvirto paviršiaus.

2. PARUOŠIMAS SATYBOS DARBAMS 

Prieš pradedant darbus Jums reikės sekančių medžiagų ir įrankių / technikos : 

 • geros kokybės klijų-hermetiko (Wurth Bond+Seal ir pan.)
 • kniedžių M4x30 A2 arba nerūdijančio plieno varžtų DIN7337 M4x35 A2
 • užpilo: rupaus grunto (žvyras arba smėlis 3–20 mm dydžio)
 • reikiamo diametro PVC lauko kanalizacijos vamzdžių
 • reikiamo diametro PVC vamzdžių arba žarnos oro nuvedimui
 • elektros kabelio 3 x 1,5 kW, 220 V (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio)
 • apsauginio šarvo elektros kabeliui (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio)
 • kastuvų, ekskavatoriaus su kaušu
 • darbo saugos priemonių (liemenių, šalmų ir t.t.)
  Taip pat turite pasirūpinti vandens tiekimu statybvietėje.

3. VIETOS PARINKIMAS 

Vieta nuotekų valyklai turi būti parinkta taip, kaip nurodyta statinio techniniame projekte. Jeigu nuotekų valyklai projekto nėra, tuomet ją parinkti tinkamai reikia vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 2 priedu. Valymo įrenginys turi būti sumontuotas tokioje vietoje, kad asenizacinė mašina galėtų patogiai jį aptarnauti. Taip pat nemontuokite įrenginio tokioje sklypo vietoje, kur kaupiasi lietaus vanduo.

4. STATYBOS DARBAI 

Žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ bei statinio techniniu ir/arba darbo projektu.

5. DUOBĖS IŠKASIMAS 

Kasimas atliekamas dviem etapais :

1. Duobė kasama ekskavatoriumi, bet iki galo neiškasama, paliekama 20–30 cm iki numatytos projektinės altitudės.
2. Toliau 20–30 cm storio sluoksnis kasamas rankiniu būdu, kad valymo įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto.

Modelis Gyventojų skaičius Našumas (m3/parą) Įrenginio liuko diametras (mm) Įrenginio diametras (mm) Įrenginio H (mm) Įtekėjimo gylis (mm)
FEL-4 4 0,8 1000 1540   2360*   710*
FEL-6 6 0,9 1000 1640 2200 710
FEL-10 10 1,5 1000 1780 2690 900
FEL-15 15 2,25 1000 2180 2800 900
FEL-25 25 3,75 1000 2380 3700 1130

 6. DUOBĖS UŽKASIMAS (UŽPYLIMAS)

Būtina tinkamai užkasti duobę. Darbas atliekamas šiais etapais :

1. Įleiskite valymo įrenginį į duobę. Naudokite kėlimo diržus ir ekskavatoriaus kaušą. Diržus tvirtinkite prie rankenų.

2. Užpilas, t. y. purus gruntas tankinamas vandeniu ir/arba naudojant grunto tankintuvą. Draudžiama valymo įrenginį užkasti kitokiu gruntu (pvz., moliu, statybinėmis atliekomis ir pan.)!!! Šiame etape būtina užtikrinti valymo įrenginio horizontalumą. Naudokite gulsčiuką ir koreguokite valymo įrenginio padėtį tol, kol bus pasiektas horizontalumas.

3. Sujunkite valymo įrenginio korpusą ir dangtį. Būtina užtikrinti hermetiškumą, todėl naudokite tik kokybiškus klijus-hermetiką (pvz., Wurth Bond+Seal) ir kniedes arba nerūdijančio plieno varžtus. Atstumas tarp kniedžių apie 15 cm. Tokiu pat principu yra tvirtinamos paaukštos arba apžiūros dangtis prie įrenginio dangčio.

4. Talpyklą pildykite vandeniu, o duobę – užpilu vienodais etapais po 20–30 cm.

5. Prijunkite PVC lauko kanalizacijos vamzdžius prie įtekėjimo ir ištekėjimo movų. Vamzdžių klojimo nuolydis turi būti 1–2 cm/m. Vamzdynus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto. Pagrindas po vamzdynais gali būti įvairus: smėlio, žvyro.

6. Pabaigiame užpylimą iki projektinės altitudės. Viršutinis grunto sluoksnis (20–30 cm) užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turi būti 5–10 cm aukščiau už tos vietovės žemės paviršių. Apsėjame žole.

PASTABA: Duobė privalo likti sausa, todėl esant aukštiems gruntiniams vandenims, vanduo iš duobės dugno šalinamas siurblio pagalba.

7. ORAPŪTĖS PAJUNGIMAS 

Didžiausias leistinas atstumas tarp orapūtės ir valymo įrenginio gali būti 8–10 metrų, todėl galimi du orapūtės pajungimo atvejai :

 • Namo negyvenamoje patalpoje, kai atstumas tarp namo ir nuotekų valymo įrenginio yra iki 10 metrų. Nemontuokite orapūtės gyvenamosiose patalpose, nes orapūtės keliamas triukšmas nakties metu gali kelti nepatogumų; dulkėtose, padidinto drėgnumo vietose, nes membranų ir vožtuvų tarnavimo laikas gali sutrumpėti sumažėjus oro srautui dėl užteršto filtro. Montuodami orapūtę uždaroje erdvėje užtikrinkite gerą aplinkos ventiliaciją. Aplinkos temperatūra negali viršyti +40 ºC. Orapūtė neturi liestis su siena ar kita statybine konstrukcija, nes tai gali sukelti padidintą triukšmą bei vibraciją. Oro tiekimo vamzdis turi būti kiek galima trumpesnis ir tiesesnis. Po žeme oro tiekimo vamzdį klokite su nedideliu nuolydžiu valymo įrenginio link tam, kad nesusidarytų sąlygos kondensato kaupimuisi. Venkite stačių kampų ir posūkių, kad sumažintumėte oro slėgio nuostolius.

 

 

 

ARBA

 • Lauke šalia valymo įrenginio, kai atstumas tarp namo ir nuotekų valymo įrenginio viršija 10 metrų. Tokiu atveju orapūtę būtina apsaugoti nuo kritulių, todėl:
  1) naudokite UAB „Feliksnavis“ pagamintą ir specialiai tam pritaikytą dėžutę;
  2) dėžutės negalima statyti tokioje sklypo vietoje, kur gali subėgti ir kauptis lietaus vanduo. Sujunkite PE jungtį, esančią valymo įrenginio išorėje su PE jungtimi, esančia dėžutės išorėje. Oro tiekimo vamzdį klokite su nedideliu nuolydžiu valymo įrenginio link tam, kad nesusidarytų sąlygos kondensato kaupimuisi vamzdžio viduje. Naudokite PVC arba kitos medžiagos vamzdį arba žarną, skirtą montavimui po žeme. Taip pat po žeme nuveskite elektros kabelį apsauginiame šarve iki dėžutės jungties. 

 

 

 

8. VALYMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS PO VAŽIUOJAMĄJA KELIO DALIMI 

Montuojant nuotekų valymo įrenginį po mažo intensyvumo (transporto apkrova iki 1,5 t) važiuojamąja kelio dalimi, būtina jį apsaugoti nuo transporto priemonių apkrovos. Tam yra įrenginėjamos gelžbetoninės apkrovos paskirstymo plokštės. Gelžbetoninė plokštė turi būti montuojama ant polių. Plokštė negali remtis ant valymo įrenginio, turi būti paliktas bent 5–10 cm užpilamo grunto tarpelis. Plokštės dydis kiekvienu atveju yra paskaičiuojamas projektuotojo-konstruktoriaus individualiai, nes priklauso nuo ją veikiančių transporto priemonių svorio. Po važiuojamąja dalimi montuojamas įrenginys komplektuojamas su perėjimo žiedu, kuris iš standartinio 1,0 m diametro susiaurėja iki 0,6 m. Ant šio žiedo tvirtinami plastikiniai arba ketiniai kanalizacijos dangčiai.

 

9. VALYMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS ESANT AUKŠTIEMS GRUNTINIAMS VANDENIMS

Jeigu nuotekų valymo įrenginį ketinate statyti šlapioje vietoje, kur gruntinio vandens lygis yra mažiau nei 2,5 metrų nuo žemės paviršiaus, jį reikia ankeruoti prie gelžbetoninio pagrindo arba talpinti į gerai užsandarintus gelžbetoninius žiedus. Gelžbetoninio pagrindo plotas turi būti ne mažesnis nei įrenginio diametras plačiausioje vietoje, storis – ne mažiau 20 cm. Įrenginio negalima remti tiesiai į betoninį pagrindą. Būtinai paklokite 100-200 mm užpilo sluoksnį. Vartotojui neatsižvelgus į šias pastabas, gamintojas neatsako už ilgalaikes fizikines bei mechanines jėgas, galinčias įtakoti įrenginio korpuso deformacijas.

 Jei klientas ignoruoja šį užrašą, gamintojas nėra atsakingas už ilgalaikius fizinius ar mechaninius pažeidimus, galinčius deformuoti BNVĮ.

Paleidimas

Paleisti biologinį nuotekų valymo įrenginį nėra sudėtinga, todėl tai gali padaryti ir pats vartotojas. Gaminio veikimo paleidimas galimas dviem būdais.

Savaiminis paleidimas

Pasirinkus šį būdą, biologiniame nuotekų valymo įrenginyje reikia užauginti mikroorganizmus – aktyvųjį dumblą (bakterijas), kurie vėliau skaido teršalus. Montavimo metu biologinio valymo įrenginys turi būti pripildytas vandeniu, orapūtė sujungta su įrenginiu, o prie orapūtės atvesta elektra. Įjungę orapūtę, turite matyti burbuliavimą. Prasideda aeravimo procesas.

Pirmąją naudojimo savaitę tiekite nuotekas tik būtiniausiais atvejais (tualetas, dušas). Taip pat ribokite buitinę chemiją, skalbimo mašiną arba indaplovę naudokite tik būtiniausiais atvejais. Tai reiškia, kad per pirmąjį naudojimo mėnesį gaminiai turi būti pildomi kuo natūralesnėmis nuotekomis.

Pilnu pajėgumu galima pradėti naudotis jau antrąjį naudojimo mėnesį. Kadangi šaltojo sezono metu mikroorganizmai sunkiau dauginasi ir skaidosi, savaiminį paleidimą geriausia vykdyti šiltuoju metų laiku. Geriausia, kai oro temperatūra dienos metu nenukrenta žemiau +10 °C, o naktimis nenukrenta žemiau 0 °C.

Paleidimas atvežant veiklųjį dumblą

Įjunkite orapūtę ir aeruokite valymo įrangą vieną parą. Antrą dieną į įrenginį reikia supilti aktyvųjį dumblą iš tinkamai veikiančio biologinio valymo įrenginio. Rekomenduojamas dumblo kiekis – 5–10 % , o koncentracija – 4–6 g/l. Aeruokite įrenginį visą sekančią dieną. Po šios procedūros nuotekų valymo įranga naudojama be papildomų apribojimų. Toks paleidimo būdas gali būti pritaikytas bet kuriuo metų laiku.

Toliau pateikiamas vaizdo įrašas, kaip greitai ir lengvai paleidžiamas „Feliksnavis“ bio valymo įrenginys:

 

Kasdienė eksploatacija

Valymo įranga po sumontavimo užpildoma švariu vandeniu iki išleidimo vamzdžio lygio. Įjungiama orapūtė. Pradedant naudotis valymo įrenginiu, reikia stengtis neapkrauti jo buitine chemija arba itin dideliais nuotekų kiekiais. Laikotarpis, kol biologinis valymo įrenginys pradės pilnai valyti nuotekas, gali siekti nuo 1 iki 3 mėnesių.

 Už tinkamą nuotekų valymo įrenginio naudojimą atsako pats įrenginio valdytojas ! 

ORAPŪTĖS PRIEŽIŪRA

Individualiųjų nuotekų valymo įranga turi būti reguliariai prižiūrima ir valoma. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į orapūtes, nes nuo jų priklauso valymo efektyvumas. Jeigu norite užtikrinti gerą įrenginio veikimą, periodiškai tikrinkite, ar orapūtė normaliai funkcionuoja (ar neskleidžia neįprasto triukšmo, vibracijų, ar nekaista). Taip pat itin svarbu vieną kartą per 3 mėnesius išvalyti orapūtės filtrus. Tai galima padaryti šiais žingsniais:

 • atsukite ir išimkite varžtą iš dangtelio;
 • nuimkite filtro dangtelį;
 • nupūskite dulkes (jei užterštumo lygis labai didelis, išplaukite filtrą neutraliame plovimo skystyje;
 • išskalaukite jį švariame vandenyje, išdžiovinkite;
 • įdėkite filtro elementą atgal į vietą;
 • pritvirtinkite filtro dangtelį varžtu.

Taigi norint užtikrinti valymo efektyvumą ir įrangos ilgaamžiškumą, būtina orapūtę tinkamai prižiūrėti. Taip pat svarbu paminėti, kad prieš atliekant bet kokius priežiūros darbus, būtina išjungti orapūtę iš elektros tinklo. Be to, valant orapūtę, patariama vengti benzino ar kitų skiediklių.

BIOLOGINIŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA

Kad BNVĮ veiktų kuo efektyviau ir nekeltų rūpesčių, eksploatuojant jį DRAUDŽIAMA:

 • Pilti bakterijas ir biopreparatus (pvz.: Septic Gobbler, Toilet Gobbler, BioActive, Bio 7 Fosses ir kt.). Šios bakterijos skirtos išgrėbiamų srutų duobių ir kitų anaerobinių kanalizacijos įrenginių kvapų naikinimui ir organinės taršos skaidymui.
 • Tiekti vandens minkštinimo ir nugeležinimo filtrų regeneravimo (plovimo) proceso metu susidarančias nuotekas. Druskos ir kiti mineralai gali ženkliai sumažinti buitinių nuotekų išvalymo efektyvumą. Todėl būtina numatyti atskirą nutekamąjį vamzdį, aplenkiant vietą, kurioje įmontuoti BNVĮ.
 • Pilti kondensacinių katilų susidarančias nuotekas.
 • Pajungti baseinus, kubilus ir pan. Didelis vandens kiekis gali išplauti aktyvųjį dumblą iš sistemos, o chloras gali paveikti aktyviojo dumblo kokybę.
 • Tiekti paviršines (lietaus) nuotekas. Šioms nuotekoms turi būti įrengta atskira šalinimo sistema.
 • Mesti į klozetą higienos priemonių atliekas, pvz.: popieriniai rankšluosčiai, higieniniai įklotai, tamponai, vatos tamponėliai, ausų krapštukai, vystyklai, drėgnos servetėlės, guminiai produktai (pirštinės, prezervatyvai) ir kitas biologiškai nesiskaidančias atliekas.
 • Mesti arba pilti į klozetą, kriauklę arba tiesiai į vietą, kurioje gali būti pažeidžiami gaminiai tokias atliekas, kurios gali užkišti vamzdžius bei trikdyti visos sistemos darbą, pvz.: kačių kraikas, cigarečių nuorūkos, sodo ir daržo chemikalai, dažai, automobilių filtrų tepalai ir alyvos, medicinos vaistai, statybinės atliekos, smėlis, žvyras ir pan.
 • Pilti dideliais kiekiais maistinį aliejų ir riebalus iš gruzdintuvės arba keptuvės. Leistinas kiekis riebalų – tai riebalų likučiai, susidarę ant lėkščių ar kitų indų.
 • Net ir nesinaudojant valymo įrenginiu, negalima jo palikti tuščio! Nepripildytą valymo įrenginį gali veikti išorinės grunto jėgos, todėl jis visada turi būti užpildytas vandeniu.

 

Tuo metu, kai eksploatuojami biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai, PATARTINA / REKOMENDUOJAMA:

 • Riboti dezinfekcinių priemonių naudojimą, kurių sudėtyje yra chloro arba aktyviojo deguonies. Tokios priemonės žymimos simboliais: „aplinka“, „kaukolė ir sukryžiuoti kaulai“ ir „pavojus sveikatai“.
   
 • Net ir nesinaudojant įrenginiu negalima jo palikti tuščio. Tuščią įrenginį gali veikti išorinis gruntas, todėl talpa visada turi būti užpildyta vandeniu.
 • Skalbimus tolygiai paskirstyti savaitės bėgyje.
 • Neviršyti buitinės chemijos dozių ir naudoti ją taip, kaip nurodyta ant pakuotės.
 • Naudoti tuos pačius buitinės chemijos preparatus, nes veiklusis dumblas geriau „apdirba“ tos pačios rūšies produktus.
 • Pastatyti šiukšlių kibirą vonios kambaryje, kad higienos priemonių atliekos patektų būtent į jį, o ne į klozetą.
 • Vieną kartą per 3 mėnesius išvalyti orapūtės filtrą, jeigu jis užsiteršė.

Vadovaujantis šiais patarimais įrenginiai gali išlikti funkcionalūs gerokai ilgiau. Primename, kad už naudojimo įpročius ir jo padarinius atsako įrenginio valdytojas. Daugiau apie biologinės valymo įrangos priežiūrą galite sužinoti paspaudę ant šios nuorodos.

Veikimo principas

ĮRANGA VALO BIOLOGINIU BŪDU 

Įrenginį sudaro: aeracinė kamera, antrinis nusodintuvas bei oro tiekimo sistema (orapūtė ir difuzorius). Nuotekos iš namo pirmiausia patenka į aeracinę kamerą. Jos centre įrengtas smulkiaburbulinis difuzorius. Tiekiamas oras oksiduoja organinius teršalus, aeracinėje kameroje vyksta veikliojo dumblo ir teršalų cirkuliacija.

Praėjus tam tikram laikui, kai yra įjungiami biologiniai valymo įrenginiai, ant bioįkrovos išsivysto bioplėvelė. Cirkuliaciniam srautui tekant žemyn, sumažėja ištirpusio deguonies koncentracija, todėl viršutiniuose bioplėvelės sluoksniuose vystosi ne tik organinių teršalų skaidymo procesai, bet ir nitrifikacijos procesai (amonio azoto oksidavimas iki nitratų), o apatiniuose sluoksniuose dėl ištirpusio deguonies stokos vystosi denitrifikacijos (deguonies panaudojimo iš nitratų ir nitritų) procesai.

Šie procesai ženkliai sumažina azoto koncentraciją nuotekose ir taip paskatina valymą. Nuotekos ir susidaręs dumblas toliau patenka į antrinį nusodintuvą. Šioje kameroje vyksta separacijos procesas: dumblas atsiskiria (nusėda) nuo išvalyto vandens. Vėliau švarus vanduo persipila per „dantukus“ (dantytą briauną), esančius šalia švaraus vandens surinkimo latako, ir keliauja ištekėjimo vamzdžio link.

Įrenginiai išleidžia buitines nuotekas, kurios nėra kenksmingos aplinkai, todėl jas galima nutekinti į pratekančius vandens telkinius (upės, kanalai, melioracijos grioviai). Nesant tokiai galimybei, vandenį galima filtruoti į gruntą arba kaupti. Šiame vaizdo įraše galite pamatyti, kaip veikia BNVĮ:

Jeigu norite, jog naudojant biologinių valymo įrenginius Jūsų aplinka būtų aprūpinta švara, kreipkitės į Feliksnavis.lt. Dėl platesnės informacijos galite kreiptis čia.

Techniniai parametrai

Modelis GE (gyventojų skaičius) Našumas  (m³/parą) Standartiniai matmenys El. Energijos sąnaudos [kWh/d] Orapūčių kiekis Tūris, m³

Orapūtės dėžė 

d/h

H, mm D, mm D1, mm H1, mm Mova, mm
FEL-4 4 0,8 2360* 1540 1000 710* 110 1,2 1 1,79 400/400
FEL-6 6 0,9 2200 1640 1000 710 1,73 1 1,65 400/400
FEL-10 10 1,5 2690 1780 1000 900 2,76 1 2,44 400/400
FEL-15 15 2,25 2800 2180 1000 900 160 5,04 1 3,67 500/400
FEL-25 25 3,75 3700 2380 1000 1130 160 7,32 2 6,73 650/500

* Šiam modeliui galimi ir kiti įtekėjimo gyliai. Klausti pas gamintoją.

Pagal poreikį dar galima rinktis: ketinį dangtį Ø 630 (montuojami po važiuojamąja dalimi) arba teleskopinį (reguliuojamo aukščio).

   Plačiau : https://feliksnavis.lt/lt/papildoma-iranga.htm

Problemų/trikdžių diagnostika ir šalinimas
SIMPTOMAI/PROBLEMOS ĮMANOMA PROBLEMA KOREKCINIS VEIKSMAS
Orapūtė veikia, tačiau aeracijos kameroje pastebimas silpnas burbuliavimas, sūkuriai arba visai neburbuliuoja. Taip gali įvykti dėl kelių priežasčių: a) Užsikišęs guminis difuzorius. a) Atsukite oro tiekimo vamzdį, ištraukite jį iš įrenginio ir difuzorių nuplaukite vandens srove.
b) Oro nuotėkis oro tiekimo vamzdyje, žarnoje arba sujungimuose. b) Apžiūrėkite vamzdžius, žarnas, o ypač sujungimus. Pašalinkite nuotėkį pagal poreikį arba gerai užsukite sujungimus.
c) Oro tiekimo vamzdyje susikaupė kondensatas. c) Oro tiekimo vamzdis paklotas be nuolydžio. Perkloti vamzdį.
d) Susidėvėjusios orapūtės dalys. d) Patikrinti orapūtės membranas, vožtuvus, magnetus. Pastebėjus gedimą, taisyti arba keisti nauja.
Daug baltų putų aeracijos kameroje. Putos lipa per dangtį iš valymo įrenginio. PASTABA: šviežios baltos putos 1 - 3 dieną nuo įrenginio paleidimo, yra natūralus reiškinys, reiškiantis mikroorganizmų augimą. a) Perteklinis buitinės chemijos naudojimas. a) Nebenaudokite buitinės chemijos kurį laiką. Praėjus dienai ar kelioms dienoms padėtis normalizuosis
Tirštos tamsiai rudos putos aeracinės kameros paviršiuje. a) Toks simptomas rodo aeruojamų nuotekų seną dumblo amžių ir/arba per didelį perteklinio dumblo kiekį. b) Laikas pašalinti perteklinį dumblą. Žr. „Perteklinio dumblo šalinimas“.
Pilkšva/tamsiai juosva nuotekų spalva aeracinėje kameroje, gali būti juntamas septinis kvapas. a) Toks simptomas nurodo, kad įrenginyje vyksta anaerobiniai procesai, įrenginyje gali trūkti deguonies. Žr. B a) – c). Žr. C a) – c).
Valytos nuotekos išteka su dumblu. Ištekančios nuotekos nėra skaidrios, prastos kokybės, savyje turi rudos/juodos spalvos nuosėdų, ypač piko metu. a) Per didelė hidraulinė apkrova po skalbimo ir/arba kitos veiklos. a) Sumažinkite skalbimų skaičių per dieną iki 1 karto.
b) Dėl ilgo naudojimo susikaupė didelis kiekis perteklinio dumblo. b) Laikas pašalinti perteklinį dumblą. Žr. „Perteklinio dumblo šalinimas“.

c) Antrinio nusodintuvo paviršiuje susikaupė per didelis sluoksnis dumblo.

c) Laikas pašalinti perteklinį dumblą. Žr.„Perteklinio dumblo šalinimas“.
Aeracijos kameroje pastebimi riebalų kamuoliai. a) Didelis riebalų kiekis išpilamas į kanalizaciją. a) Nebenaudokite buitinės chemijos kurį laiką. Praėjus dienai ar kelioms dienoms padėtis normalizuosis. Jeigu riebalų kamuoliai neišnyksta, pašalinkite juos rankiniu būdu naudojant kaušą arba samtį.
Išpuręs tamsus dumblas antriniame nusodintuve,„lipantis“ per persipylimo „dantukus“.      a) Per maža apkrova teršalais. a) Tiekite kuo natūraliasnes nuotekas (tualetas, dušas, praustuvė) ir kuo mažiau chemijos bei didelių vandens kiekių. Praėjus kelioms dienoms padėtis normalizuosis.
b) Per didelė apkrova teršalais. b) Per daug žmonių naudojasi BNVĮ. Kreipkitės į specialistus dėl tinkamo BNVĮ dydžio arba dėl papildomos įrangos parinkimo. 
c) Nuotekos prieš patenkant į BNVĮ nusistovi pakeliui, todėl pradeda rūgti. c) Apžiūrėkite vamzdžius ir/arba tarpinius šulinius dėl galimų užsikimšimų. Pašalinkite užsikimšimus, jeigu to reikia.
d) Perteklinis rūgštinių chemikalų naudojimas, mažas nuotekų pH d) Nenaudokite rūgštinių chemikalų kurį laiką. Praėjus kelioms dienoms padėtis normalizuosis.
e) Į įrenginį patenka ne buitinės nuotekos. e) Kreipkitės į projektuotojus dėl papildomos įrangos parinkimo, jeigu vykdote komercinę veiklą.
f) Orapūtė veikia nepastoviai. f) Patikrinti orapūtės membranas, vožtuvus, magnetus. Pastebėjus gedimą, taisyti arba keisti nauja. Nenaudokite laiko rėlės, jeigu naudojate.

 

Perteklinio dumblo šalinimas (Periodinė eksploatacija)

Už tinkamą nuotekų valymo įrenginio naudojimą atsako pats įrenginio valdytojas.

Perteklinio dumblo šalinimas

Nuotekų valymo metu susidarančios atliekos (perteklinis dumblas) turi būti tvarkomos aplinkai saugiu būdu. Kaip nustatyti, kada jau laikas šalinti dumblą ? Galite atlikti paprastą patikrinimą: paimkite skaidrų indą (pvz., stiklainį) ir pasisemkite iš valymo įrenginio aeracinės kameros vandens ir dumblo mišinio mėginį. Leiskite mėginiui nusėsti apie 30 minučių. Dumblas gali užimti iki 60 % viso tūrio, jeigu dumblo tūris pasiekia daugiau nei 60 % ribą, laikas šalinti perteklinį dumblą.

Dumblo šalinimo paslaugas atlieka specializuotos įmonės. Išjunkite orapūtę 2–3 valandoms, kad visas dumblas galėtų nusistovėti. Atidarykite dangtį (1), atsukite oro tiekimo vamzdį (2), ištraukite jį iš įrenginio (3), nuplaukite guminį difuzorių (4). Dumblo siurbimo procedūrą atliks asenizacinės mašinos siurblys.

SVARBU !

Dumblo šalinimas turi būti atliekamas nuo valymo įrenginio dugno. Asenizacinės mašinos siurbimo žarna turi būti nuleista į pačiame centre esantį dumblo šalinimo vamzdį iki pat dugno. Rekomenduojama atlikti pilną perteklinio dumblo bei nuotekų mišinio atsiurbimą iš įrenginio. Po dumblo šalinimo, biologinio nuotekų valymo įrenginio paleidimas atliekamas kaip nurodyta skyriuje „Paleidimas“. Susikaupusio perteklinio dumblo kiekis priklauso nuo gaminio apkrovos nuotekomis ir teršalais. Kiekvienas bio valymo įrenginys turi individualią apkrovą.  

Technologiniai parametrai (sertifikatai)

FEL tipo BNVĮ atitinka standarto EN 12566-3+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ priede ZA numatytas charakteristikas ir sąlygas.

BNVĮ FEL buvo išbandyti ir sertifikuoti „Engineering test institute“ Čekijos laboratorijoje (notifikuota įstaiga, Nr. 1965). 2009 m. išduotas sertifikatas. Taip pat BNVĮ FEL buvo išbandytas ir sertifikuotas „PIA Gmbh Acheno“ Vokietijos laboratorijoje (notifikuota įstaiga, Nr. 1739). 2020 metais išduotas sertifikatas, kurio pagrindu išrašoma ES atitikties deklaracija ir įrenginiai ženklinami CE ženklu.

BNVĮ yra itin efektyvūs. Tai įrodo bandymo metu buvo pasiekti rezultatai:

                        

Peržiūrėti visus produktų ir įmonės sertifikatus galite čia.

Informacija apie sertifikavimą: 

Domina buitinių nuotekų valymo įrenginių kainos ar kitos teikiamos paslaugos? Drąsiai susisiekite su mumis jums patogiu būdu – telefonu, el. paštu ar užpildę internetinę užklausos formą. „Feliksnavis“ specialistai pasiruošę padėti ir atsakyti į visus jums iškilusius klausimus.

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba