Biocheminiai buitinių nuotekų valymo įrenginiai | Feliksnavis

Biocheminiai buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Aplinkosauginiai reikalavimai ateityje tik griežtės, todėl UAB „Feliksnavis“, atsižvelgdama ne tik į šiandienos, bet ir į rytojaus rinkos poreikius, jau dabar gali pasiūlyti inovatyvią sistemą. Modernus, išskirtinio dizaino biocheminis BNVĮ yra skirtas valyti buitines nuotekas iš individualių namų, sodybų, komercinių patalpų ir pan., kur vartotojų skaičius neviršija 50 GE. Jis asižymi tuo, kad šis įrenginys itin gerai valo fosforą, kurio gausu buitinėje chemijoje, asmeninės higienos priemonėse.

 
 

Informacija apie produktą

Montavimas

Tam, kad valymo įrenginiai veiktų sklandžiai ir atitiktų kiekvieno kliento individualius poreikius, svarbu pasirūpinti tinkamu jų montavimu, kuris sudarytas iš kelių etapų.

transportavimas ir sandėliavimas

Prieš talpinant įrenginį į transporto priemonę, būtina įsitikinti, ar joje nėra aštrių išsikišimų, kurie galėtų pažeisti krovinio korpusą. Svarbu jį transportuoti vertikalioje pozicijoje ir tik gerai pritvirtinus. Tam patartina naudoti GRP, nailoninius ar kitokius nemetalinius diržus.

Sandėliavimo metu įrenginį reikėtų apsaugoti nuo sugadinimo, neleisti kitiems asmenims jo judinti ar reguliuoti. Geriausia, kad produktas būtų pastatytas kūgine dalimi į viršų, ant lygaus ir tvirto pagrindo.

Tam, kad valymo įrenginiai būtų sumontuoti tinkamai, gali prireikti tokių medžiagų ir įrankių, technikos:

 • geros kokybės klijų-hermetiko („Wurth Bond+Seal“ ir pan.),
 • kniedžių M4x30 A2 arba nerūdijančio plieno varžtų (DIN7337 M4x35 A2),
 • užpilo: rupaus grunto (žvyras arba smėlis, grūdelių skersmuo 3–20 mm dydžio),
 • reikiamo diametro PVC vamzdžių lauko kanalizacijai ir oro nuvedimui (gali tikti ir žarna),
 • elektros kabelio (3 x 1,5 kW, 220 V) ir apsauginio jo šarvo (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio),
 • kastuvų, ekskavatoriaus su kaušu,
 • karšto cinkavimo ankeravimo varžtų M12x110 mm (jeigu reikia),
 • betono mišinio arba betoninės, reikiamo skersmens plokštės (jeigu reikia),
 • darbo saugos priemonių (liemenių, šalmų ir t.t.).

Taip pat rekomenduojama pasirūpinti vandens tiekimu statybvietėje: tai būtina, kai montuojami valymo įrenginiai.

Vietos parinkimas

Vieta nuotekų valyklai parenkama taip, kaip nurodyta statinio techniniame projekte. Jeigu jo nėra, vieta nustatoma pagal Statybos techninius reglamentus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad įrenginį būtų patogu sujungti su dumblo siurbimo mašina ir toje sklypo vietoje nesikauptų lietaus vanduo.

Statybos darbai, įrenginio montavimas

Žemės darbai turėtų būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu bei statinio techniniu ir /arba darbo projektu.

Duobės iškasimas

Svarbu, kad duobė būtų piltuvo formos. Ji kasama taip, kad viršuje jos plotis būtų 1,5 m, o apačioje – 0,5 m didesnis už pačią valyklą. Maksimalus užpilas nuo žemės paviršiaus iki valyklos viršaus yra 1,2 m. Talpyklų skersmenys patekti 1 lentelėje.

 

Duobės, kurioje bus montuojami valymo įrenginiai, kasimas atliekamas dviem etapais:

 1. Ekskavatoriumi kasama duobė, paliekant 20 – 30 cm iki numatytos projektinės altitudės.
 2. Paskutiniai 20 – 30 cm turi būti kasami rankiniu būdu, kad valymo įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto. Jei duobė greitai prisipildo vandens (atvejais kai vyrauja aukšti gruntiniai vandenys) reikia naudoti siurblį.

 

 1. Įleiskite valymo įrenginį į duobę. Naudokite kėlimo diržus ir ekskavatoriaus kaušą. Diržus tvirtinkite prie
  rankenų.
 2. Įrenginį centruokite duobės atžvilgiu. BNVĮ turi būti montuojamas griežtai horizontalioje padėtyje .
 3. Užpilas, t. y. purus gruntas, tankinamas vandeniu. Draudžiama užkasimui naudoti kitokį gruntą (pvz., molį, statybines atliekas ir pan.). Šiame etape būtina užtikrinti, kad valymo įrenginiai stovėtų horizontaliai. Sujunkite jų korpusą ir dangtį. Sandarumui užtikrinti naudokite tik kokybiškus klijus-hermetiką ir kniedes arba nerūdijančio plieno varžtus. Atstumas tarp kniedžių turi būti apie 15 cm. Tokiu pačiu principu yra tvirtinamos paaukštos arba apžiūros dangtis prie įrenginio dangčio.

 4. Talpyklą pildykite vandeniu, o duobę – užpilu vienodais etapais po 20-30 cm : 1) vidinė kamera, 2) išorinė
  kamera, 3) iškasa. Tokį eiliškumą naudokite, kol pasieksite ištekėjimo vamzdžio apačią.
 5. Prijunkite PVC lauko kanalizacijos vamzdžius prie įtekėjimo ir ištekėjimo movų. Vamzdžių klojimo nuolydis turi būti 1 -2 cm/m. vamzdynus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto.
 6. Pabaikite užpylimą iki projektinės altitudės. Viršutinis grunto sluoksnis (20–30 cm) užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turi būti 5–10 cm aukščiau nei žemės paviršius.

  Tam, kad valymo įrenginiai gražiai įsilietų į aplinką, juodžemis apsėjamas žole.

Valdymo dėžės montavimas ir pajungimas

Įrangos dėžė montuojama šalia BNVĮ. Atstumas turi siekti apie 1 m. Jos apačioje yra du išėjimai, skirti prijungti oro tiekimo vamzdžiui į aeratorius ir erliftą. Kiek aukščiau, įrangos dėžės šone, yra jungtis elektros laidui, kuris turi būti apsaugotas specialiu šarvu.

Valdymo skydą sukonfigūruoja gamintojas.

Valymo įrenginio montavimas, esant aukštiems gruntiniams vandenims

Kai BNVĮ montuojamas šlapiame dirvožemyje, kur gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus mažesnis nei 2,5 m, jis tvirtinamas ant gelžbetoninio pagrindo. Tai gali būti vietoje išlietas betono sluoksnis su armatūros tinkleliu arba atvežtas į montavimo vietą gelžbetoninis padas. Valymo įrenginiai tvirtinami specialiais diržais bei karšto cinkavimo varžtais. Atstumas tarp betono pagrindo sienos ir varžto turi būti ne mažesnis kaip 105 mm. Jei klientas ignoruoja šį reikalavimą, gamintojas nėra atsakingas už ilgalaikes fizines ar mechanines jėgas, galinčias deformuoti BNVĮ.

Paleidimas

Galimi du valymo įrenginio paleidimo būdai: atvežant aktyvųjį dumblą arba savaiminis. Paprastesnis ir labiau gamintojo rekomenduojamas yra antrasis būdas. Pirmasis  būdas rekomenduojamas kai įrenginys sunkiau įsidirba (per maži nuotekų, teršalų kiekiai ir t.t.).

 • Atvežant veiklųjį dumblą iš normaliai veikiančių nuotekų biologinio valymo įrenginių.

Atvežamas dumblas turi sudaryti 5–10 % darbinio įrenginio tūrio (2 lentelė), kurio koncentracija – 4–6 g/l. Jis supilamas į talpą, kuri prieš tai užpildoma švariu vandeniu ir vieną parą aeruojama. Po to valymo įrenginiai dar vieną parą aeruojami, tada pradedamos tiekti nuotekos. Šiuo atveju paleidimą galima įgyvendinti bet kuriuo metų laiku. Maždaug po 30–40 parų eksploatavimo pasiekiami reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Teisingai eksploatuojant orapūtę, įrenginyje palaikoma ne mažesnė kaip 2 mg/l deguonies koncentracija, būtina dumblo augimui ir geram įrenginio funkcionavimui.

 • Užauginant veiklųjį dumblą vietoje.

Paleidimo metu įrenginys turi būti užpildytas vandeniu ir aeruojamas 3–4 paras. Nuotekos pradedamos tiekti palaipsniui, apie 10–20 % kiekiu, kas savaitę jį didinant po 20 %, kol pasiekiama projektinė dumblo koncentracija. Maždaug po dviejų mėnesių eksploatavimo pasiekiami reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Teisingai eksploatuojant orapūtę, valymo įrenginiai padeda palaikyti ne mažesnę kaip 2 mg/l deguonies koncentraciją, būtiną dumblo augimui ir geram įrenginio funkcionavimui.

Paleidimo būdas parenkamas įvertinus individualią situaciją, poreikius ir galimybes. Jei norite, kad tai padaryti būtų lengviau, verta pasikonsultuoti su šios srities specialistais.

Eksploatacija
Problemų/trikdžių diagnostika ir šalinimas

Technologiniai parametrai

Biocheminiai BNVĮ FEL-PN tipo atitinka standarto EN 12566-3+A2:2013 "Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos" reikalavimus. 

Šie įrenginiai buvo išbandyti ir sertifikuoti PIA GmbH laboratorijoje (Achenas, Vokietija) ir pasiekti tokie rezultatai:

     

Bandymo metu, kuris trunka apie dešimt mėnesių, dumblas iš įrenginio nebuvo šalinamas nei karto. Tai reiškia, eksploatuojant įrenginį realiame gyvenime dumblo šalinimo dažnis bus retesnis nei kartą per metus. 

Taigi, tokie valymo įrenginiai nereikalauja daug priežiūros.

Sertifikatus galite peržiūrėti čia >>>

Techniniai parametrai

VALYMO ĮRENGINIO SISTEMOS DETALIZAVIMAS

Veikimo principas

Biocheminė nuotekų valymo sistema FEL-PN sudaryta iš įrenginio ir valdymo dėžės. 


Patį įrenginį sudaro 2 kameros:
- išorinė kamera – bioreaktorius (aeracinė kamera),
- vidinė kamera – antrinis nusodintuvas.

Valdymo dėžę sudaro:


- membraninis kompresorius (orapūtė);
- chemikalo dozavimo sistema – dozavimo siurblys, konteineris su chemikalu, chemikalo žemo lygio valdiklis;
- valdymo skydas.

Aeracinėje kameroje vyksta biologiniai (aeraciniai), cheminiai, anoksiniai ir kiti nuotekų valymo procesai. Mikroorganizmai, kurie dar vadinami aktyviuoju dumblu, šalina organinius teršalus. Jie susidaro savaime, kai aeracija yra aktyvi. Tuo pat metu azoto junginiai yra oksiduojami iki nitratų. Aeracija šioje kameroje veikia su intervalais.

 

Tuo metu, kai ji yra neaktyvi (išjungta), pradeda vystytis anoksiniai procesai, t. y. mikroorganizmai, kuriais užpildyti valymo įrenginiai, naudoja nitratų deguonį, išsiskiria dujinis azotas. Tokiu būdu jis ir pasišalina iš nešvarių nuotekų. Tam, kad mikroorganizmai pastoviai cirkuliuotų sistemoje, įrenginyje yra įrengtas erliftas, kuris vis grąžina dumblą iš antrinio nusodintuvo į bioreaktorių.

 

Tokiam cheminiam teršalui kaip fosforas naudojamas koaguliantas (geležies arba aliuminio sulfatas). Jis pastoviai lašinamas į bioreaktorių, kur susijungia su fosforo junginiais. Ilgainiui susidariusios nuosėdos nusėda ant įrenginio dugno kartu su aktyviuoju dumblu. Iš sistemos periodiškai šalinant perteklinį dumblą su juo kartu pašalinamos ir fosforo nuosėdos. Šie teršalai specialiai apdorojami (sausinami, garinami ir pan.) didelėse nuotekų valyklose ir vėliau naudojami tokiems tikslams kaip tręšimas ir pan. Taigi, valymo įrenginiai suteikia dvigubą naudą.

 

Antriniame nusodintuve vyksta separacijos procesai, kai švarus vanduo kyla į viršų ir išteka iš sistemos, o sunkesnės dalelės ir dumblas nusėda į apačią. Dalis šių dalelių per erliftą vėl patenka į bioreaktorių cirkuliaciniam srautui užtikrinti, o dalis yra šalinama dumblo šalinimo metu.

 

Valdymo dėžėje įrengtas membraninis kompresorius (orapūtė), dėl kurio vyksta aeracija ir dumblo grąžinimas (erliftas). Taip pat ten veikia ir chemikalų dozavimo sistema. Jiems skirtas konteineris yra periodiškai keičiamas. Apie besibaigiantį skystį informuoja garsinis ir LED signalas. Valdymo skydas sujungia šiuos prietaisus ir kontroliuoja visus nuotekų valymo sistemoje vykstančius procesus.

1 – bioreaktorius, 2 – antrinis nusodintuvas, 3 – difuzoriai, 4 – eirliftas, 5 –chemikalo dozavimas, 6 – solenoidinis vožtuvas, 7 – membraninis kompresorius, 8 – valdymo skydas, 9 – chemikalo dozavimo siurblys, 10 – cheminio koagulianto konteineris, 11 – žemo skysčio lygio daviklis, 12 – žemo skysčio lygio signalizatorius (garsinis ir LED), 13-14 – rozetės (220 V).

 

Domina biocheminiai buitinių nuotekų valymo įrenginiai? Tuomet kreipkitės į „Feliksnavis“ specialistus: pakonsultuosime ir padėsime priimti geriausią sprendimą.

 

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba