Neautomatizētās jaunās paaudzes FEL TIPA iekārtas

Neautomatizētās jaunās paaudzes FEL TIPA iekārtas mājsaimniecības notekūdeņu attīrīšanai

        
 

Iekārta sastāv no aerācijas kameras, sekundārās nostādināšanas tvertnes un gaisa padeves sistēmas (ventilatora un difuzora). Notekūdeņi no mājas vispirms nonāk aerācijas kamerā. Tās centrā ir smalku burbuļu difuzors. Pieplūdes gaiss oksidē organiskos piesārņotājus, bet aerācijas kamerā cirkulē aktivētās dūņas un piesārņojums. Pēc iekārtas palaišanas pēc noteikta laika uz bioielādes izveidojas bio plēvīte. Cirkulācijas plūsmai plūstot uz leju, samazinās izšķīdušā skābekļa koncentrācija, tāpēc augšējos bio plēvītes slāņos attīstās ne tikai organiskā piesārņojuma sadalīšanās procesi, bet arī nitrifikācijas procesi (amonija slāpekļa oksidēšanās līdz nitrātiem), savukārt apakšējos slāņos izšķīdušā skābekļa trūkuma dēļ attīstās denitrifikācijas (skābekļa izmantošanas no nitrātiem un nitrītiem) procesi. Tā rezultātā slāpekļa koncentrācija attīrītajos notekūdeņos ievērojami samazinās. Tātad visi šie procesi ir atbildīgi par notekūdeņu attīrīšanu. Attīrītie notekūdeņi un radušās nogulsnes pēc tam tiek novadītas uz sekundāro nostādinātāju. Šajā kamerā notiek atdalīšanas process: dūņas atdalās (nosēžas) no attīrītā ūdens. Tīrais ūdens pārplūst caur "zobiņiem" (zobaino malu) blakus tīrā ūdens savākšanas kanālam un virzās uz izplūdes cauruli.

Bioloģiski attīrītie sadzīves notekūdeņi nav kaitīgi videi, un tos var novadīt ūdenstecēs (upēs, kanālos, meliorācijas grāvjos). Ja tas nav iespējams, attīrīto ūdeni var filtrēt zemē vai uzglabāt izmantošanai kā tehnisko ūdeni (zāliena laistīšanai, automašīnu mazgāšanai).

Informācija par produktu

MONTĀŽA

1. Attīrīšanas iekārtu transportēšana un uzglabāšana

Pirms ievietojat iekārtu transportlīdzeklī, pārliecinieties, ka tajā nav asu izvirzījumu, kas varētu sabojāt ierīces korpusu. Iekārtu parasti transportē vertikālā stāvoklī, ar konusu uz augšu, uz tās uzstādot vāku. Iekārtu var transportēt horizontāli. Attīrīšanas iekārtai jābūt labi nostiprinātai, lai izvairītos no dažādiem bojājumiem transportēšanas laikā. Stiprināšanai izmantojiet GRP, neilona vai citas nemetāliskas siksnas. Uzglabāšanas laikā iekārta ir jāaizsargā pret bojājumiem, un to nedrīkst kustināt vai regulēt citas personas. Tāpēc uzglabājiet iekārtu ar konusa pusi uz augšu, uz līdzenas un stingras virsmas.

2. Sagatavošanās būvdarbiem

Pirms darba uzsākšanas jums būs nepieciešami šādi materiāli un instrumenti/tehnika :

 • labas kvalitātes līme-hermētiķis (Wurth Bond+Seal tml.)
 • kniedes M4x30 A2 vai nerūsējošā tērauda skrūves DIN7337 M4x35 A2
 • aizbēršanas materiāls: rupja augsne (grants vai smiltis 3–20 mm (frakcija))
 • nepieciešamā diametra PVC ārējās kanalizācijas caurules
 • nepieciešamā diametra PVC caurules vai šļūtenes gaisa novadīšanai
 • 3 x 1,5 kW, 220 V strāvas kabelis (ja ventilators ir uzstādīts ārā, netālu no attīrīšanas iekārtas)
 • aizsardzības čaula elektrības kabelim (ja gaisa pūtējs ir uzstādīts ārpus telpām, netālu no attīrīšanas iekārtas),
 • lāpstas, ekskavators ar kausu
 • darba aizsardzības līdzekļi (vestes, ķiveres utt.)

  Jums ir arī jānodrošina ūdensapgāde būvlaukumā.

3. Vietas izvēle

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atrašanās vieta jāizvēlas tā, kā norādīts ēkas tehniskajā projektā. Ja nav izstrādāts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projekts, tad ir pareizi jāizvieto saskaņā ar būvnormatīviem. Attīrīšanas iekārtai jābūt uzstādītai tādā vietā, lai varētu to ērti apkalpot ar asenizācijas transportlīdzekli. Neuzstādiet iekārtu vietā, kur uzkrājas lietus ūdens.

4. Būvdarbi, iekārtas uzstādīšana

Zemes darbi jāveic saskaņā ar Būvniecības tehniskajiem noteikumiem un ēkas tehnisko un/vai darba projektu.

5. Bedres rakšana

Bedre jārok divos posmos :

1. Bedre jārok ar ekskavatoru, bet ne līdz galam, atstājot 20–30 cm līdz projektā paredzētajam konstrukcijas augstumam.
2. Pēc tam ar rokām jārok 20–30 cm biezs slānis, lai tīrīšanas iekārta balstītos uz neizkustinātas augsnes.

Modelis Populācija Produktivitāte (m3/dienā) Ierīces lūkas diametrs (mm) Ierīces diametrs (mm) Ierīce H (mm) Ieplūdes dziļums (mm)
FEL-4 4 0,8 1000 1540   2360*   710*
FEL-6 6 0,9 1000 1640 2200 710
FEL-10 10 1,5 1000 1780 2690 900
FEL-15 15 2,25 1000 2180 2800 900
FEL-25 25 3,75 1000 2380 3700 1130

 6. Bedres aizbēršana (aizpildīšana)

1. Nolaidiet attīrīšanas iekārtu bedrē. Izmantojiet pacelšanas siksnas un ekskavatora kausu. Piestipriniet siksnas pie rokturiem.

2. Aizbērumu, t. i., irdenu augsni, sablīvējiet ar ūdeni un/vai augsnes vibroblieti. Aizliegts aprakt attīrīšanas iekārtu ar citu augsni (piemēram, ar mālu, būvgružiem u. tml.)!!! Šajā posmā ir jānodrošina attīrīšanas iekārtas horizontālums. Ar līmeņrādi noregulējiet attīrīšanas iekārtas stāvokli, līdz tas ieņem horizontālu stāvokli.

3. Savienojiet attīrīšanas iekārtas korpusu un vāku. Ir svarīgi nodrošināt hermētiskumu, tāpēc izmantojiet tikai augstas kvalitātes līmējošo hermētiķi (piemēram, Wurth Bond+Seal) un kniedes vai nerūsējošā tērauda skrūves. Attālums starp kniedēm ir aptuveni 15 cm. Tas pats princips tiek izmantots, lai piestiprinātu pacēlājus vai pārbaudes vāku pie iekārtas vāka.

4. Piepildiet tvertni ar ūdeni un bedri – ar pildījumu vienādos posmos pa 20–30 cm.

5. Savienojiet PVC ārējās kanalizācijas caurules ar ieplūdes un izplūdes savienojumiem. Cauruļu ieklāšanas slīpumam jābūt 1–2 cm/m. Cauruļvadi jāierīko dabīgā, neskartā augsnē. Pamatne zem cauruļvadiem var būt dažāda veida: smilts, grants.

6. Pabeidziet aizpildīšanu līdz konstrukcijas projekta augstumam. Augšējais augsnes slānis (20-30 cm) ir jāaizber ar melnzemi. Sabērtās augsnes virsmai jābūt par 5–10 cm augstākai par zemes virsmu attiecīgajā vietā. Iesējiet zāli.

PIEZĪME ! Bedrei ir jāpaliek sausai, tāpēc, ja gruntsūdens līmenis ir augsts, izmantojiet sūkni, lai no bedres dibena atsūknētu ūdeni.

7. Gaisa pūtēja pievienošana

Maksimālais attālums starp ventilatoru un attīrīšanas iekārtu var būt no 8 līdz 10 metriem, tāpēc ir iespējami divi ventilatoru savienojumi :

Neapdzīvotā mājas telpā, ja attālums starp māju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ir līdz 10 metriem. Neuzstādiet gaisa pūtēju dzīvojamās telpās, jo gaisa pūtēja radītais troksnis naktī var radīt diskomfortu; putekļainās, mitrās telpās, jo membrānu un vārstu kalpošanas laiks var samazināties, samazinoties gaisa plūsmai piesārņota filtra dēļ. Uzstādot gaisa pūtēju slēgtā telpā, nodrošiniet labu vides ventilāciju. Vides temperatūra nedrīkst pārsniegt + 40 ºC. Gaisa pūtējs nedrīkst saskarties ar sienu vai citu ēkas konstrukciju, jo tas var izraisīt paaugstinātu troksni un vibrāciju. Gaisa padeves caurulei jābūt pēc iespējas īsai un taisnai. Lai novērstu kondensāta veidošanos, pazemes gaisa padeves cauruli ieklājiet ar nelielu slīpumu virzienā uz attīrīšanas iekārtu. Izvairieties no taisniem leņķiem un līkumiem, lai samazinātu gaisa spiediena zudumus.

  

 

 

VAI

Ārā attīrīšanas iekārtas tuvumā, ja attālums starp māju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārsniedz 10 metrus. Šajā gadījumā ventilators ir jāaizsargā no nokrišņiem, tāpēc :

1) izmantojiet īpaši izstrādātu un tam pielāgotu kastīti, ko izgatavojusi UAB "Feliksnavis"

2) kasti nedrīkst novietot vietā, kur var satecēt un uzkrāties lietus ūdens. Savienojiet PE savienotāju attīrīšanas iekārtas ārpusē ar PE savienotāju kastes ārpusē. Lai novērstu kondensāta veidošanos caurules iekšpusē, gaisa padeves cauruli ieklājiet ar nelielu slīpumu virzienā uz attīrīšanas iekārtu. Izmantojiet PVC vai cita materiāla caurules vai šļūtenes, kas paredzētas pazemes montāžai. Arī zem zemes ieklājiet elektrības kabeli aizsargapvalkā līdz kastes savienojumam.

 

  

8. Attīrīšanas iekārtas uzstādīšana zem braucamās ceļa daļas

Uzstādot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu zem mazas intensitātes (transporta slodze līdz 1,5 t) braucamās ceļa daļas, tā ir jāaizsargā no transportlīdzekļu slodzes. Šim nolūkam uzstāda dzelzsbetona slodzi sadalošās plātnes. Dzelzsbetona plātne jāuzstāda uz pāļiem. Plāksne nedrīkst balstīties uz attīrīšanas iekārtas, un augsnes aizbērumā jāatstāj vismaz 5–10 cm aizberamās grunts atstarpe. Katrā gadījumā plātnes lielumu projektētājs-konstruktors aprēķina individuāli, jo tas ir atkarīgs no transportlīdzekļu svara, kas uz to iedarbojas. Zem braucamās daļas uzstādāmā iekārta jāaprīko ar pārejas gredzenu, kas no standarta diametra 1,0 m sašaurinās līdz 0,6 m. Šim gredzenam virsū jāuzstāda plastmasas vai čuguna kanalizācijas vāki.

 

9. Attīrīšanas iekārtas uzstādīšana pie augsta gruntsūdens līmeņa

Ja plānojat būvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu mitrā vietā, kur gruntsūdens līmenis ir augstāk par iekārtas dibenu, tā jānoenkuro pie dzelzsbetona amatnes. Dzelzsbetona pamatne ir vismaz tikpat plata kā iekārtas diametrs tās platākajā vietā un vismaz 20 cm bieza. Iekārtu nedrīkst balstīt tieši uz betona pamatnes. Obligāti uzklājiet 100–200 mm biezu šķembu kārtu. Ja lietotājs neņem vērā šīs piezīmes, ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem ilgstošiem fizikāliem un mehāniskiem spēkiem, kas var ietekmēt korpusa deformāciju.

PALAIŠANA

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas palaišanu var veikt pats lietotājs. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas var iedarbināt divējādi:

 • Pašpalaišana. Šai metodei notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir jāpavairo mikroorganismi – aktivētās dūņas (baktērijas), kas vēlāk sadalīs jūsu piesārņojumu. Uzstādīšanas laikā notekūdeņu attīrīšanas iekārta jāpiepilda ar ūdeni, gaisa pūtējs jāpievieno iekārtai un pūtējam jāpadod elektrība. Ieslēdziet gaisa pūtēju. Ierīcē jāparādās burbuļiem. Sākas aerācijas process. Pirmajā lietošanas nedēļā notekūdeņus piegādājiet tikai būtiskākajos gadījumos (tualete, duša). Pirmajā lietošanas mēnesī ierobežojiet sadzīves ķīmijas lietošanu un veļas mašīnu un/vai trauku mazgājamo mašīnu izmantojiet tikai ārkārtas gadījumos. Tas nozīmē, ka pirmajā lietošanas mēnesī objekts jāapgādā ar pēc iespējas dabīgākiem notekūdeņiem (tualete, duša, izlietne) un ar pēc iespējas mazāku ķimikāliju un lielu ūdens daudzumu. Jūs varat sākt to izmantot ar pilnu jaudu jau sākot ar otro lietošanas mēnesi, neierobežojot sevi sadzīvē.

Pašpalaišanu vislabāk veikt, kad dienas gaisa temperatūra nav zemāka par +10 ºC un nakts gaisa temperatūra nav zemāka par 0 ºC, jo mikroorganismiem ir grūtāk vairoties un sadalīties aukstajā sezonā.

vai

 • Palaišana, piegādājot aktivētās dūņas. Ieslēdziet gaisa pūtēju un vienu dienu vēdiniet notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Otrajā dienā iekārtai jāpievieno aktivētās dūņas no pareizi funkcionējošām bioloģiskās attīrīšanas iekārtām: dūņu tilpums 5–10 % no iekārtas darba tilpuma (skatīt 1. tabulu), koncentrācija 4–6 g/l. Vēdiniet iekārtu visu nākamo dienu. Pēc šīs procedūras var piegādāt notekūdeņus uz iekārtu bez papildu ierobežojumiem.

Šo palaišanas metodi var izmantot jebkurā gadalaikā.

EKSPLUATĀCIJA

 Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pareizu lietošanu ir atbildīgs iekārtu pārvaldītājs ! 

Gaisa pūtēja apkope

Ļoti svarīgi pārliecināties, ka gaisa pūtējs darbojas pareizi, jo tas nosaka notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti. Gaisa pūtējs periodiski jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas darbojas normāli: vai tas nerada neparastus trokšņus vai vibrāciju un vai tas nesakarst. Ventilatora filtrs jātīra reizi 3 mēnešos:

 • Atskrūvējiet un izņemiet skrūvi no vāka.
 • Noņemiet filtra vāciņu.
 • Nopūtiet putekļus. Ja piesārņojuma līmenis ir ļoti augsts, izskalojiet filtru neitrālā mazgāšanas šķidrumā. Izskalojiet ar tīru ūdeni. Izžāvējiet.
 • Ievietojiet filtra elementu atpakaļ savā vietā.
 • Piestipriniet filtra vāku ar skrūvi.

 

Pirms apkopes veikšanas obligāti atvienojiet gaisa pūtēju no elektrotīkla. Neizmantojiet benzīnu vai citus līdzekļus filtra tīrīšanai. Sīkāku informāciju par apkopi, iespējamiem darbības traucējumiem u. c. skatiet gaisa pūtēja lietošanas instrukcijā. Noteikti to izlasiet!

Ikdienas ekspluatācija

Lai nodrošinātu, ka jūsu bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārta darbojas pēc iespējas efektīvāk un neradīs nekādas problēmas, tās ekspluatācijas laikā IR AIZLIEGTS :

 • Pievienot baktērijas un biopreparātus (piemēram: Septic Gobbler, Toilet Gobbler, BioActive, Bio 7 Fosses c.). Šīs baktērijas ir paredzētas, lai likvidētu smakas no izsmeļamām vircas bedrēm un citām anaerobām notekūdeņu iekārtām un sadalītu organisko piesārņojumu.
 • Pieslēgt ūdens mīkstināšanas un dzidrināšanas filtru reģenerācijas (mazgāšanas) procesā radušos notekūdeņus. Sāls un citi piesārņotāji var ievērojami samazināt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti. Tāpēc ir nepieciešams izbūvēt atsevišķu izplūdes cauruli, apejot attīrīšanas iekārtas.
 • Pieslēgt kondensācijas katlu radītos notekūdeņus.
 • Pievienot peldbaseinus, kublus u. tml. Liels ūdens daudzums var izskalot aktivētās dūņas no sistēmas, savukārt hlors var ietekmēt aktivēto dūņu kvalitāti.
 • Pieslēgt virszemes (lietus) ūdeni. Šiem notekūdeņiem jāuzstāda atsevišķa aizvākšanas sistēma.
 • Izmest tualetē higiēnas atkritumus, piemēram, papīra dvieļus, higiēniskos dvieļus, higiēniskos ieliktnīšus, tamponus, vates tamponus, ausu aizbāžņus, autiņbiksītes, mitrās salvetes, gumijas izstrādājumus (cimdus, prezervatīvus) un citus bioloģiski nenoārdāmus atkritumus.
 • Izmest tualetē, izliet izlietnē vai pašā attīrīšanas iekārtā mest vai ieliet atkritumus, kas var aizsērēt caurules un/vai traucēt visas sistēmas darbību, piemēram, kaķu pakaišus, cigarešu pelnus, dārzkopības un dārzkopības ķimikālijas, krāsas, smērvielas un eļļas automašīnu filtrus, medikamentus, celtniecības atkritumus, smiltis, granti u. tml.
 • Izliet lielu daudzumu cepamās eļļas un tauku no fritieriem vai pannām. Pieļaujamais tauku daudzums – tauku atlikumi uz šķīvjiem vai citiem traukiem.
 • Neatstājiet attīrīšanas iekārtu tukšu arī tad, ja tā netiek lietota! Nepiepildītu attīrīšanas iekārtu var ietekmēt ārējie augsnes spēki, tāpēc tā vienmēr ir jāpiepilda ar ūdeni.

Ekspluatējot attīrīšanas iekārtu, IETEICAMS / REKOMENDĒJAMS :

 • Ierobežojiet hloru vai aktīvo skābekli saturošu dezinfekcijas līdzekļu lietošanu. Šādi līdzekļi ir apzīmēti ar simboliem: "bīstami veselībai" un "galvaskauss un krustoti kauli".
   
 • Izvairīties no koncentrētām veļas mazgāšanas dienām, vienmērīgi sadalot veļas mazgāšanu pa visu nedēļu.
 • Nepārsniegt sadzīves ķimikāliju devas un lietot, kā norādīts uz iepakojuma.
 • Izmantot tos pašus sadzīves ķīmiskos līdzekļus, jo aktivētās dūņas labāk "apstrādā" tāda paša veida produktus.

 

KĀ DARBOJAS FEL TIPA BIOLOĢISKĀ NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTA (BNAI) ?

Iekārta sastāv no aerācijas kameras, sekundārās nostādināšanas tvertnes un gaisa padeves sistēmas (ventilatora un difuzora). Notekūdeņi no mājas vispirms nonāk aerācijas kamerā. Tās centrā ir smalku burbuļu difuzors. Pieplūdes gaiss oksidē organiskos piesārņotājus, bet aerācijas kamerā cirkulē aktivētās dūņas un piesārņojums. Pēc iekārtas palaišanas pēc noteikta laika uz bioielādes izveidojas bio plēvīte. Cirkulācijas plūsmai plūstot uz leju, samazinās izšķīdušā skābekļa koncentrācija, tāpēc augšējos bio plēvītes slāņos attīstās ne tikai organiskā piesārņojuma sadalīšanās procesi, bet arī nitrifikācijas procesi (amonija slāpekļa oksidēšanās līdz nitrātiem), savukārt apakšējos slāņos izšķīdušā skābekļa trūkuma dēļ attīstās denitrifikācijas (skābekļa izmantošanas no nitrātiem un nitrītiem) procesi. Tā rezultātā slāpekļa koncentrācija attīrītajos notekūdeņos ievērojami samazinās. Tātad visi šie procesi ir atbildīgi par notekūdeņu attīrīšanu. Attīrītie notekūdeņi un radušās nogulsnes pēc tam tiek novadītas uz sekundāro nostādinātāju. Šajā kamerā notiek atdalīšanas process: dūņas atdalās (nosēžas) no attīrītā ūdens. Tīrais ūdens pārplūst caur "zobiņiem" (zobaino malu) blakus tīrā ūdens savākšanas kanālam un virzās uz izplūdes cauruli.

Bioloģiski attīrītie sadzīves notekūdeņi nav kaitīgi videi, un tos var novadīt ūdenstecēs (upēs, kanālos, meliorācijas grāvjos). Ja tas nav iespējams, attīrīto ūdeni var filtrēt zemē vai uzglabāt izmantošanai kā tehnisko ūdeni (zāliena laistīšanai, automašīnu mazgāšanai).

TEHNOLOĢISKIE UN TEHNISKIE DATI

Modelis Populācija Produktivitāte (m3/dienā) Standarta izmēri

Elektroenerģijas patēriņš 

[kWh/d]

Gaisa pūtēju skaits Tilpums, m³

Pūtēja kaste

d/h

H, mm D, mm D1, mm H1, mm Sakabe, mm
FEL-4 4 0,8   2360* 1540 1000   710* 110 1,2 1 1,79 400/400
FEL-6 6 0,9 2200 1640 1000 710 1,73 1 1,65 400/400
FEL-10 10 1,5 2690 1780 1000 900 2,76 1 2,44 400/400
FEL-15 15 2,25 2800 2180 1000 900 160 5,04 1 3,67 500/400
FEL-25 25 3,75 3700 2380 1000 1130 160 7,32 2 6,73 650/500

 

Problēmu/traucējumu diagnosticēšana un novēršana
Simptoms/problēma Iespējamais iemesls Korekcijas darbības

Gaisa pūtējs darbojas, bet aerācijas kamerā burbuļošana ir neliela vai tās nav vispār. 

Tas var notikt vairāku iemeslu dēļ :

a) iestrēdzis gumijas difuzors. a) atskrūvējiet gaisa padeves cauruli, izvelciet to no ierīces un izskalojiet difuzoru ar ūdens strūklu.
b) gaisa noplūde gaisa padeves caurulē, šļūtenē vai savienojumos. b) pārbaudiet caurules, šļūtenes un jo īpaši savienojumus. Vajadzības gadījumā novērsiet noplūdi vai kārtīgi pievelciet savienojumus.
c) gaisa padeves caurulē ir sakrājies kondensāts. c) gaisa padeves caurulei jābūt bez slīpuma. Atkārtoti ieklāt cauruli.
d) Gaisa pūtēja daļas ir nolietojušās. d) pārbaudīt gaisa pūtēja diafragmas, vārstus, magnētus. Ja ir konstatēts defekts, salabojiet vai nomainiet iekārtu.

Daudz baltu putu aerācijas kamerā. Putas izplūst laukā caur attīrīšanas iekārtas vāku

PIEZĪME! Svaigas baltas putas 1–3 dienas pēc iekārtas palaišanas ir dabiska parādība, kas norāda uz mikroorganismu augšanu.
a) Pārmērīga sadzīves ķīmijas lietošana. a) kādu laiku pārtrauciet lietot sadzīves ķīmiju. Situācija normalizēsies vienas vai divu dienu laikā.
Biezas tumši brūnas putas uz aerācijas kameras virsmas
a) šāds simptoms norāda, ka aerēto notekūdeņu dūņas ir vecas un/vai tajās ir pārāk daudz lieko dūņu. a) laiks lieko nogulšņu atsūknēšanai. Skat. "Lieko dūņu atsūknēšana".
Pelēcīga/tumši pelēcīga notekūdeņu krāsa aerācijas kamerā, var būt jūtama septiska smaka
a) Šis simptoms norāda uz anaerobiem procesiem iekārtā, iekārtai var trūkt skābekļa. Skat. B a) – c) punktu. Skat. C a) – c) punktu.
Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti kopā ar dūņām. Izplūdes dūņas nav dzidras, ir sliktas kvalitātes un satur brūnas/melnas nogulsnes, jo īpaši pīķa stundās
a) pārmērīga hidrauliskā slodze pēc mazgāšanas un/vai citām darbībām. a) samaziniet mazgāšanas reižu skaitu dienā līdz 1 reizei.
b) ilgstošas lietošanas rezultātā ir uzkrājies ievērojams daudzums lieko dūņu b) laiks lieko nogulšņu atsūknēšanai. Skat. "Lieko dūņu atsūknēšana".

c) uz sekundārā nostādinātāja virsmas ir izveidojies pārmērīgs dūņu slānis.

c) laiks lieko nogulšņu atsūknēšanai Skat. "Lieko dūņu atsūknēšana".
Aerācijas kamerā redzamas tauku lodītes
a) kanalizācijā tiek izliets liels daudzums tauku. a) kādu laiku pārtrauciet lietot sadzīves ķīmiju. Situācija normalizēsies vienas vai divu dienu laikā. Ja tauku lodītes saglabājas, aizvāciet tās manuāli, izmantojot kausu vai liekšķeri.
Tumšas dūņas sekundārajā nostādinātājā, kas "kāpj" pāri pārplūdes "zobiņiem"    

a) pārāk maza slodze ar piesārņojumu.

a) censties izvadīt pēc iespējas mazāk atšķaidītu notekūdeņu. Lielākā daļa notekūdeņu jānovada no tualetes un dušas, bet mazākā daļa – no trauku mazgājamās un/vai veļas mazgājamās mašīnas.

b) pārslodze.

b) BNAI lielums ir nepareizs, t. i., objektu izmanto pārāk liels iedzīvotāju skaits vai iekārtā nokļūst pārāk daudz sadzīves notekūdeņu. Pie lielām piesārņotāju slodzēm skābekļa daudzums, ko piegādā ventilators, var būt nepietiekams. Šādā gadījumā jāsazinās ar projektētājiem vai kvalificētiem speciālistiem, lai pārrēķinātu papildu aprīkojuma lielumu vai atbilstošu uzstādīšanu.

c) sarūguši notekūdeņi.

c) pirms ieplūdes BNAI notekūdeņi nosēžas starprezervuāros vai gaisa padevi kontrolē ar laika releju. Šajā gadījumā ir jānovērš faktori, kas izraisa notekūdeņu nosēšanos. Ventilatoram jādarbojas 24 stundas diennaktī. Iespējami gadījuma rakstura traucējumi (maksimālais neaerācijas periods, kas rodas ventilatora darbības traucējumu dēļ, var ilgt līdz 12 stundām).

d) zems notekūdeņu pH.

d) kādu laiku pārtrauciet lietot sadzīves ķīmiju.
Lieko dūņu atsūknēšana

 Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pareizu lietošanu ir atbildīgs iekārtu pārvaldītājs !

 

Lieko dūņu atsūknēšana

Notekūdeņu attīrīšanas atkritumi (liekās dūņas) jāapsaimnieko videi nekaitīgā veidā. Kā zināt, kad ir pienācis laiks atsūknēt dūņas? Jūs varat veikt vienkāršu pārbaudi: paņemiet caurspīdīgu trauku (piemēram, burku) un paņemt ūdens/duļķu maisījuma paraugu no attīrīšanas iekārtas aerācijas kameras. Ļaujiet nosēsties vismaz 30 minūtes. Dūņas var aizņemt līdz 60 % no kopējā tilpuma; ja dūņu tilpums pārsniedz 60 % robežu, ir pienācis laiks atsūknēt liekās dūņas.

Dūņu atsūknēšanas pakalpojumus sniedz specializēti uzņēmumi. Izslēdziet ventilatoru uz 2–3 stundām, lai visas nogulsnes nosēstos. Atveriet vāku, atskrūvējiet gaisa padeves cauruli, izvelciet to no ierīces un noskalojiet gumijas difuzoru. Dūņu sūkšanas procedūru veiks asenizācijas mašīnas sūknis.

SVARĪGI !

Dūņu atsūknēšana jāveic no attīrīšanas iekārtu apakšējās daļas. Asenizācijas mašīnas sūknēšanas šļūteni nolaiž pašā centrā esošajā dūņu atsūknēšanas caurulē līdz apakšai. Ieteicams, lai liekās dūņas un notekūdeņu maisījums tiktu pilnībā izsūknēts no attīrīšanas iekārtām. Pēc attīrīšanas iekārtas izsūknēšanas tā ir jāiedarbina, kā aprakstīts sadaļā "Palaišana". Sakrājušos lieko dūņu daudzums ir atkarīgs no notekūdeņu un piesārņojošo vielu slodzes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Katrai iekārtai ir individuāla slodze. 3. tabulā ir norādītas piesārņojošo vielu slodzes un ieteicamais dūņu atsūknēšanas biežums, ja notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir noslogota ar maksimālo jaudu.

Vai jums ir kādi jautājumi? Zvaniet: +370 315 58472 vai