Biologiczne oczyszczalnie ścieków Produkcja

Nowej generacji, nie zautomatyzowane biologiczne urządzenia ścieków gospodarstwa domowego

    

 

Biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych (BOŚ) montowane są w takich miejscach, w których brak możliwości podłączenia się do centralizowanych sieci kanalizacyjnych. Do BOŚ powinny wpływać ścieki bytowo-gospodarcze i im podobne z łazienek, kuchni, toalet i innych podobnego naznaczenia pomieszczeń. Nie powinny wpływać ścieki z dachów, placów, garaży i innych pomieszczeń niemieszkalnych, woda z basenów lub innych dužych zbiorników. Woda oczyszczona w BOŚ może być infiltrowana do gruntu (poprzez studzienki infiltracyjne, pola filtracyjne), odprowadzana do rowów melioracyjnych, odprowadzana do otwartych zbiorników wodnych i użyta do ponownego użytku. 

Więcej o produkcie

Uruchomienie

Oczyszczalnia może zostać uruchomiona przez właściciela. Są dwa sposoby na uruchomienie:

 • Naturalne namnażanie :

W tym wypadku mikroorganizmy (tj. Osad czynny) muszą namnożyć się w oczyszczalni w sposób naturalny. Podczas instalacji oczyszczalnia musi zostać napełniona wodą, kompresor podłączony do oczyszczalni, a zasilanie podłączone do kompresora. Włącz dmuchawę. Powinieneś zaobserwować turbulencje (bąbelki) w komorze napowietrzania. Wtedy proces napowietrzania został rozpoczęty. Podczas pierwszego tygodnia użytkowania należy ograniczyć zrzut ścieków do oczyszczalni do niezbędnych czynności (np.: WC, prysznic). W czasie pierwszego miesiąca użytkowania ogranicz ilość domowej chemii, używaj pralki i/lub zmywarki tylko gdy jest to niezbędne. To znaczy podczas pierwszego miesiąca użytkowania oczyszczalnia powinna otrzymywać więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew), a mniej chemii i dużych ilości wody. Począwszy od drugiego miesiąca użytkowania oczyszczalnia powinna otrzymywać więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew), a mniej chemii i dużych ilości wody. Począwszy od drugiego miesiąca eksploatacji oczyszczalnia może już być użytkowana w pełni, bez ograniczeń w gospodarstwie domowym. Ten sposób jest najlepszy, gdy średnia temperatura dzienna wynosi nie mniej niż +10°C, a temperatura nocna nie mniej niż 0°C, ponieważ zimne pory roku nie są sprzyjające dla reprodukcji i rozkładu mikroorganizmów.

 • Dostarczenie osadu czynnego :

Dostarczenie osadu czynnego Włącz kompresor kompresor i napowietrzaj o oczyszczalnię przez jeden dzień. Następnego dnia wlej osad czynny z właściwie eksploatowanej biologicznej oczyszczalni: ilość osadu – 5-10% objętości oczyszczalni, stężenie 4-6 g/l. Napowietrzaj oczyszczalnię w kolejnym dniu. Po zakończeniu procedury oczyszczalnia może już być użytkowana w pełni, bez ograniczeń w gospodarstwie domowym. Ten sposób może być stosowany o każdej porze roku.

Codzienne użytkowanie

Aby codzienne użytkowanie oczyszczalni było efektywne, należy pamiętać, że JEST ZABRONIONE :

 • Wlewanie bakterii i innych biopreparatów (np.: Septic Gobbler, Toilet Gobbler, Bio-Active, Bio 7 Fosses itd.). Tego rodzaju bakterie są przeznaczone dla gnilaków lub szamb, innych systemów beztlenowych eliminujących przykre zapachy i rozkładających materię organiczną.
 • Zrzuty ze zmiękczaczy wody (tj. proces regeneracji ścieków) do oczyszczalni, ponieważ sole w sposób znaczący obniżają efektywność oczyszczania ścieków. W tym wypadku konieczne jest zastosowanie odrębnego rurociągu z pominięciem oczyszczalni.
 • Zrzuty z kotłów kodensacyjnych.
 • Podłączanie basenów, jacuzzi itp. Duża ilość wody może wymyć osad czynny z system, a chlor może wpłynąć na jakość osadu czynnego.
 • Podłączanie odpływów powierzchniowych, deszczówki. Wody powierzchniowe/ deszczowe zawsze powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej.
 • Spuszczanie w toalecie produktów higienicznych takich jak ręczniki papierowe, podpaski, tampony, płatki, gaziki, pieluchy, wilgotne chusteczki, wyroby z gumy (rękawiczki, prezerwatywy) oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji.
 • Spuszczanie w toalecie, zlewie lub do samej oczyszczalni odpadów, które mogą zablokować rury i/lub cały system, np.: żwirek dla kota, niedopałki papierosów, chemikalia ogrodowe i farby, filtry oleju samochodowego i olej silnikowy, lekarstwa, odpady budowlane, piasek, żwir itp.
 • Wlewanie dużych ilości oleju i tłuszczów z frytkownic lub patelni. Dopuszczalna ilość tłuszczów to ilość pozostała na naczyniach oraz podczas zmywania naczyń.
 • Nawet gdy oczyszczalnia jest nie używana nie może być pozostawiona pusta! Nacisk gruntu może oddziaływać na pustą oczyszczalnię z zewnątrz, dlatego też oczyszczalnia musi być zawsze wypełniona wodą.

W eksploatacji oczyszczalni JEST ZALECANE :

 • Ograniczenie chemicznych środków dezynfekcyjnych, które zawierają chlor lub aktywny tlen. Tego rodzaju środki dezynfekujące są oznaczone symbolami: Zagrożenie dla zdrowia i Toksyczne.

 

 • Unikaj dnia prania, pranie rozłóż na cały tydzień.
 • Nie przekraczaj dawek chemii gospodarczej i używaj jej w sposób opisany na opakowaniu.
 • Używaj tych samych środków czyszczących, ponieważ osad czynny będzie bardziej efektywny przy stosowaniu znanych produktów.
Eksploatacja (usuwanie osadu nadmiermego)

Tylko właściciel jest odpowiedzialny za właściwe użytkowanie oczyszczalni ścieków !

Usuwanie osadu nadmiernego

Odpady (osad nadmierny) powstające podczas oczyszczania musi zostać usunięty w sposób odpowiedni i bezpieczny dla środowiska. W jaki sposób określić kiedy nadszedł czas na usunięcie osadu nadmiernego? Można przeprowadzić prosty test: użyj czystego pojemnika (np.: słoik) i pobierz próbkę mieszanki osadu i wody z komory napowietrzania. Pozwól, aby osad osiadł przez około 30 minut. Osad może zajmować do 60 % objętości. Jeżeli objętość osadu sięgnie 60 % lub więcej, jest to znak, że nadszedł czas na wybranie osadu. 

 Wybór osadu musi być przeprowadzony przez autoryzowaną firmę usługową. Wyłącz dmuchawę na 2-3 godziny, osad osiądzie. Otwórz pokrywę, odkręć przewód doprowadzający powietrze i wyjmij go z oczyszczalni, umyj dyfuzor. Procedura wybrania osadu zostanie przeprowadzona przy użyciu wozu asenizacyjnego.

Parametry techniczne

Model Osoba Wydajność (m³/d) Wymiary Średni pobór energii [kWh/d] Ilość dmuchaw Kubatura, m³

Skrzynia dmuchawy d/h

H, mm D, mm D1, mm H1, mm Rura, mm
FEL-4 4 0,8 2360* 1540 1000 710* 110 1,2 1 1,79 400/400
FEL-6 6 0,9 2340 1640 1000 850 1,73 1 1,95 400/400
FEL-10 10 1,5 2690 1780 1000 900 2,76 1 2,44 400/400
FEL-15 15 2,25 2800 2180 1000 900 5,04 1 3,67 500/400
FEL-25 25 3,75 3700 2380 1000 1130 160 7,32 2 6,73 800/400
Usuwanie usterek i rozwiązywanie problemów
Problem Możliwe przyczyny Działania naprawcze

1. Kompresor pracuje, ale można zaobserwować niewielkie drgania w komorze napowietrzania. Może to wynikać z kilku przyczyn:

a) zablokowana guma dyfuzora a) odłącz rurkę doprowadzającą powietrze, umyj gumę dyfuzora.
b) wyciek lub powietrze w rurce doprowadzającej powietrze, w wężu lub w kształtkach b) sprawdź rury, węże, w szczególności na łączeniach. Odblokuj w razie potrzeby.
c) kondensat gromadzi się wewnątrz rury doprowadzającej powietrze lub w wężu c) rurka doprowadzająca powietrze jest ułożona bez spadku. Ułóż ponownie w razie potrzeby.
d) zużyte części kompresora d) sprawdź membrany, zawory, przesłony kompresora. Wymień części lub wymień kompresor na nowy.

2. Dużo białej piany zaobserwowane w komorze napowietrzania. Piana wydostaje się na zewnątrz oczyszczalni. UWAGA: jeżeli obserwujemy świeżą, białą pianę 1-3 dni od wystartowania oczyszczalni, to jest to zjawisko naturalne oznaczające wzrost mikroorganizmów.

a) nadmierne stosowanie środków chemicznych do prania a) nie stosuj chemii gospodarczej przez pewien czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach.
3. Ciężka ciemnobrązowa piana na powierzchni komory napowietrzania a) osad czynny jest bardzo stary a) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba
b) oczyszczalnia jest pełna osadu nadmiernego
4. Zawartość komory napowietrzania jest szarawa / czarnawa, może być wyczuwalny lekko nieprzyjemny zapach a) w oczyszczalni zachodzą procesy beztlenowe, niewystarczająca ilość rozpuszczonego tlenu. Zobacz 1. B a) – c). Zobacz. 1. C a) – c).
5. Woda wypływająca z oczyszczalni nie jest czysta, jest niskiej jakości, zawiera brązowe / czarne elementy osadu w szczególności w szczytowym przepływie. a) nadmierne obciążenie hydrauliczne wynikające z prania i/lub innych czynności a) zmniejsz częstotliwość prania do jednego dziennie
b) oczyszczalnia jest pełna osadu nadmiernego b) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba
c) nadmierna warstwa kożucha nagromadzona w drugiej komorze c) wykonaj test słoikowy i wybierz osad nadmierny z oczyszczalni jeżeli jest taka potrzeba
6. Kulki tłuszczu zostały zaobserwowane w komorze napowietrzania a) nadmierne wylewanie tłuszczu z kuchni do odpływu a) nie stosuj chemii gospodarczej przez pewien czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach. Jeżeli kulki tłuszczu pozostaną, usuń je ręcznie przy pomocy szufelki
7. Gruby, ciemny osad z drugiej komorze przechodzi przez przegrodę  a) niskie obciążenie zanieczyszczeniami organicznymi a) dostarczaj więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew) oraz mniej chemii i dużych ilości wody do oczyszczalni przez jakiś czas. Sytuacja powróci do normy po kilku dniach
b) nadmierne obciążenie zanieczyszczeniami organicznymi b) zbyt wiele osób korzysta z oczyszczalni. Powinieneś zwrócić się do projektantów, aby dobrali prawidłową wielkość oczyszczalni lub dodatkowe urządzenia
c) ścieki zatrzymują się w drodze do oczyszczalni, zaczynają fermentować c) sprawdź rury i skontroluj czy nie ma zatorów. Odblokuj w razie potrzeby
d) nadmierne stosowanie kwasowych środków chemicznych, niskie pH ścieków wpływających do oczyszczalni d) nie używaj kwasowych środków chemicznych przez jakiś czas. Sytuacja powróci do normy po jednym lub kilku dniach
e) do oczyszczalni wpływają ścieki niebytowe e) w przypadku zastosowań komercyjnych zwróć się do projektantów o dobranie dodatkowych urządzeń
f) kompresor nie pracuje stale f) sprawdź membrany, zawory, przesłony kompresora. Wymień części lub zmień na nowy. Jeżeli stosowałeś, nie używaj regulatora czasowego
Jak to działa

JAK FEL OCZYSZCZALNIA DZIAŁA ?

Oczyszczalnia FEL składa się z komory napowietrzania, osadnika wtórnego i systemu dostarczania powietrza (dmuchawa powietrza i dyfuzor). Ścieki bytowe najpierw wpływają do komory napowietrzania. Jej centrum jest wyposażone w mały dyfuzor pęcherzykowy. Dostarczone sprężone powietrze utlenia zanieczyszczenia organiczne. W komorze napowietrzania odbywa się cyrkulacja osadu czynnego i zanieczyszczeń. Po pewnym czasie od uruchomienia oczyszczalni wytwarza się błona biologiczna na złożu biologicznym. Kiedy strumień cyrkulacji opada, stężenie rozpuszczonego tlenu zmniejsza się, na błonie biologicznej rozwija nie tylko proces rozkładu zanieczyszczeń organicznych, ale również procesy nitryfikacji (proces utleniania amoniaku do azotanów) i denitryfikacji (zużywanie tlenu znajdującego się w azotanach i azotynach). W rezultacie stężenie azotu w oczyszczonych ściekach zmniejsza się. Zatem w wyniku działania tych procesów zachodzi oczyszczanie ścieków. Następnie oczyszczone ścieki i osad wpadają do osadnika wtórnego. Zachodzi proces oddzielania: osad oddziela się (wytrąca się) od ścieków. Oczyszczone ścieki są przenoszone przez przegrodę do zatrzymania cząstek pływających do rury i wypływają z oczyszczalni.

Biologicznie oczyszczone ścieki bytowe nie są szkodliwe dla środowiska, więc mogą być odprowadzone do płynących wód powierzchniowych (rzek, kanałów, rowów). W przypadku braku takiej możliwości oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do ziemi. Mogą być również gromadzone i wykorzystywane jako woda techniczna (podlewanie trawników, mycie samochodu itp.)

Parametry technologiczne (certyfikaty)

Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL spełniają wymagania normy EN 12566-3+A2:2013 "Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków" i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CRP lub wyroby budowlane).

Biologiczne oczyszczalnie ścieków FEL zostały przetestowane w Instytucie Testowym SZU (Brno, Czechy).

                       

Certyfikaty i deklaracje produktów patrz tutaj >>>

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 arba