Biochemiczne Oczyszczalnie ścieków bytowych Produkcja

BIOCHEMICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH

     
 
Oczyszczalnia jest przeznaczona do ścieków bytowych, dopływających z kuchni, łazienki, WC i innych podobnych pomieszczeń. Dlatego zabrania się wlewania oleju i innych produktów ropopochodnych, tłuszczów (dopuszczalna ilość tłuszczów to taka, która dostarczana jest do rur podczas mycia naczyń), substancji chemicznych, których dopływ do ścieków nie jest przewidziany zgodnie z ich zakresem (agrochemia, wybielacz i inne substancje chemiczne, zwłaszcza zawierające chlor). Woda odprowadzana z dachu, podwórka, woda ściekowa oraz woda z basenu również nie mogą być doprowadzane do urządzenia, ponieważ wspomniana woda mogłaby zniszczyć hydraulikę oczyszczalni.

Instalacja

1. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Przed umieszczeniem przydomowej oczyszczalni ścieków na pojeździe, upewnij się, że nie ma żadnych ostrych wypukłości, które mogłyby uszkodzić oczyszczalnię. Oczyszczalnia musi być transportowana w pozycji pionowej! Aby uniknąć różnych uszkodzeń podczas transportu, oczyszczalnia powinna być solidnie zamocowana. Do mocowania użyj pasów z TWS (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym), nylonu lub innych niemetalowych.  

Podczas magazynowania oczyszczalnia musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami oraz osobami trzecimi. Należy przechowywać oczyszczalnię na płaskiej i stabilnej powierzchni.

2. PRZYGOTOWANIA DO ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczęciem robot budowlanych będą potrzebne następujące materiały i narzędzia / maszyny:

 • Dobrej jakości klej uszczelniający (np. Wurth Bond+Seal),
 • śruby M4x30 A2 lub śruby ze stali nierdzewnej DIN7337 M4x35 A2,
 • zasypka: lekka gleba (piasek lub żwir wielkości 3-20 mm),
 • rury kanalizacyjne PVC o wymaganej średnicy,
 • rury PVC lub wąż doprowadzający powietrze o wymaganej średnicy,
 • kabel elektryczny 3 x 1,5 kW, 220 V (w przypadku gdy kompresor jest instalowany na zewnątrz obok oczyszczalni),
 • węże do ochrony kalbi ( w przypadku gdy kompresor jest instalowany na zewnątrz obok oczyszczalni),
 • łopaty, mini koparko-ładowarkę,
 • ocynkowane ogniowo śruby kotwiące M12x110 mm (w razie potrzeby),
 • mieszanka betonu lub wzmocniony betonowy krąg o wymaganej średnicy (w razie potrzeby),
 • środki ochrony indywidualnej (kamizelka, rękawice, kask itp.).

Ponadto na terenie budowy niezbędne jest źródło wody.

3. WYBÓR LOKALIZACJI

Miejsce montażu oczyszczalni powinno zostać wybrane zgodnie z opisem w projekcie technicznym. Jeżeli projekt techniczny jest niedostępny wtedy lokalizację należy wybrać zgodnie z przepisami budowlanymi. Oczyszczalnia powinna zostać zamontowana w miejscu gdzie wóz asenizacyjny może łatwo dojechać i wykonać usługę. Ponadto nie należy montować oczyszczalni w miejscu gdzie zbierają się deszcz i śnieg.

4. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŽ

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi i projektem technicznym.

5. WYKOP

Wykop powinien wyglądać jak lejek. Średnica wykopu powinna wynosić u góry co najmniej 1.5 m, a u dołu 0.5 m szerokości więcej niż średnica oczyszczalni. Maksymalna zasypka od powierzchni gruntu do szczytu oczyszczalni wynosi 1.2 m.

Model Populacja Wydajność (m3 / dzień) Średnica włazu urządzenia (mm) Średnica urządzenia (mm) Wysokość Urządzenia (mm) Głębokość Dopływu (mm)
FEL/4 4 0,8 1000 1520 2090/2290 500/700
FEL/6 6 0,9 1000 1720 2450 770
FEL/10 10 1,5 1000 2020 2510 700
FEL/15 15 2,25 1000 2420 2610 700
FEL/25 25 3,75 1000 2870 2890 700

6. Wykop powinien być przygotowany w dwóch etapach:

 1. Dziura jest kopana przez koparkę do 20-30 cm wysokości od dna wykopu.
 2. Pozostałe 20-30 cm gruntu powinno zostać wykopane ręcznie. Wykop należy chronić przed wilgocią – w razie potrzeby użyć pompy.

 1. Opuść oczyszczalnię do wykopu. Użyj pasów podnoszących oraz łyżki koparki. Przypnij pasy do uchwytów.
 2. Wypoziomuj oczyszczalnię. Oczyszczalnia musi być zamontowana w pozycji pionowej. Można użyć poziomicy, aby upewnić się co do poziomu.
 3. Zasypka, tzn. lekka gleba powinna być zagęszczona wodą i / lub za pomocą zagęszczarki. Zabrania się używania innych gruntów jako zasypki (np.: gliny, odbadów budowlanych itp.)!!! Połącz oczyszczalnię z włazem. Konieczne jest zapewnienie szczelności. Użyj dobrej jakości kleju uszczelniającego, śrubek lun śrub ze stali nierdzewnej. Odległość pomiędzy śrubami wynosi około 15 cm. Połącz również właz z pokrywą.
 4. Napełnij zbiornik wodą, a wykop zasypką równymi 20-30 cm warstwami w następujący sposób: 1) komora wewnętrzna, 2) komora zewnętrzna, 3) wykop. Powtarzaj, aż do rury wylotowej.
 5. Podłącz rurę kanalizacyjną PCV do wlotu i wylotu. Nachylenie rury powinno wynosić 1-2 cm/m. Rury muszą być ułożone na naturalnej glebie. Materiały takie jak żwir, piasek mogą być wykorzystane jako baza pod rurociąg.
 6. Zakończ zasypywanie do projektowanej wysokości. W górnej warstwie (20-30 cm) wykorzystaj humus. Górna warstwa gleby w okolicach oczyszczalni powinna być 5-10 cm wyższa niż lokalna powierzchnia gruntu. Obsiej teren trawą.

7. INSTALACJA I PODLĄCZENIE SKRZYNKI STARUJĄCEJ

Skrzynka staerująca powinna być zainstalowana obok oczyszczalni. ległOdość powinna wynosić około 1 metra. Na dole skrzynki sterującej znajdują się wyjścia. Są one przeznaczone do podłączenia przewodu doprowadzającego powietrze oraz rury dozującej z oczyszczalnią. Podziemny kabel elektryczny powinien być umieszczony w przewodzie ochronnym. Centrala jest konfigurowana przez producenta. Instrukcja użytkowania pompy dozującej zgodnie z modelem WWTP.

8. INSTALACJA PRZY WYSOKIM POZIOMIE WOD GRUNTOWYCH

Gdy oczyszczalnia ma być instalowana w mokrym gruncie, gdzie poziom wód gruntowych wynosi 2,5 metra od gruntu lub mniej, powinna być zakotwiczona, żeby wzmocnić betonową podstawę. Dla betonowej podstawy można wykorzystać regularną zbrojoną siatkę lub płytę. Użyj pasów kotwiczących oraz ocynkowanych ogniowo śrub kotwiących. Odległość pomiędzy śrubą i ścianą betonowej podstawy powinna być nie mniejsza niż 105 mm. W przypadku gdy klient zignoruje powyższe uwagi, producent nie jest odpowiedzialny za działające w długim okresie czasu siły fizyczne lub mechaniczne, które mogą zdeformować oczyszczalnię.

 

Uruchomienie

Oczyszczalnia może zostać uruchomiona przez właściciela. Są dwa sposoby na uruchomienie:

 • Naturalne namnażanie

W tym wypadku mikroorganizmy (tj. Osad czynny) muszą namnożyć się w oczyszczalni w sposób naturalny. Podczas instalacji oczyszczalnia musi zostać napełniona wodą, kompresor podłączony do oczyszczalni, a zasilanie podłączone do kompresora. Włącz dmuchawę. Powinieneś zaobserwować turbulencje (bąbelki) w komorze napowietrzania. Wtedy proces napowietrzania został rozpoczęty. Podczas pierwszego tygodnia użytkowania należy ograniczyć zrzut ścieków do oczyszczalni do niezbędnych czynności (np.: WC, prysznic). W czasie pierwszego miesiąca użytkowania ogranicz ilość domowej chemii, używaj pralki i/lub zmywarki tylko gdy jest to niezbędne. To znaczy podczas pierwszego miesiąca użytkowania oczyszczalnia powinna otrzymywać więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew), a mniej chemii i dużych ilości wody. Począwszy od drugiego miesiąca użytkowania oczyszczalnia powinna otrzymywać więcej materii organicznej (WC, prysznic, zlew), a mniej chemii i dużych ilości wody. Począwszy od drugiego miesiąca eksploatacji oczyszczalnia może już być użytkowana w pełni, bez ograniczeń w gospodarstwie domowym. Ten sposób jest najlepszy, gdy średnia temperatura dzienna wynosi nie mniej niż +10°C, a temperatura nocna nie mniej niż 0°C, ponieważ zimne pory roku nie są sprzyjające dla reprodukcji i rozkładu mikroorganizmów.

 • Podczas transportu osadu czynnego z normalnie działających oczyszczalni ścieków

Dostarczenie osadu czynnego Włącz kompresor kompresor i napowietrzaj o oczyszczalnię przez jeden dzień. Następnego dnia wlej osad czynny z właściwie eksploatowanej biologicznej oczyszczalni: ilość osadu – 5-10% objętości oczyszczalni, stężenie 4-6 g/l. Napowietrzaj oczyszczalnię w kolejnym dniu. Po zakończeniu procedury oczyszczalnia może już być użytkowana w pełni, bez ograniczeń w gospodarstwie domowym. Ten sposób może być stosowany o każdej porze roku. 

Codzienne użytkowanie

Aby codzienne użytkowanie oczyszczalni było efektywne, należy pamiętać, że.

Wybieranie osadu nadmiernego

Odpady (osad nadmierny) powstające podczas oczyszczania musi zostać usunięty w sposób odpowiedni i bezpieczny dla środowiska. Ilość osadu oraz częstotliwość wybierania są uzależnione od hydraulicznego i organicznego zrzutu do oczyszczalni. Każda oczyszczalnia ma swoją charakterysykę. Podczas okresu certyfikowanych 38 testowych tygodni nie był konieczny wybór osadu. Oczyszczalnie obsługujące gospodarstwa domowe zazwyczaj wymagają wybrania osadu raz w roku.

W jaki sposób określić kiedy nadszedł czas na usunięcie osadu nadmiernego ?

Można przeprowadzić prosty test: użyj czystego pojemnika (np.: słoik) i pobierz próbkę mieszanki osadu i wody z bioreaktora. Pozwól, aby osad osiadł przez około 30 minut. Osad może zajmować do    60-70% objętości. Jeżeli objętość osadu sięgnie 70-80 % lub więcej, jest to znak, że nadszedł czas na wybranie osadu. Osad powinien być wybrany z obu komór (osadnika i bioreaktora).

Wybór osadu musi być przeprowadzony przez autoryzowaną firmę usługową. Wyłącz jednostkę sterującą na 1-2 godziny, osad osiądzie. Otwórz pokrywę. Procedura wybrania osadu zostanie przeprowadzona przy użyciu wozu asenizacyjnego.

Konserwacja pompy dozującej i płynów chemicznych

 

OSTRZEŻENIE! PIX-115 jest materiałem korodującym i należy obchodzić się z nim z odpowiednim sprzętem ochronnym. Przechowuj płyny chemiczne w oryginalnym opakowaniu (pojemniku). Substancja chemiczna jest dozowana przez pompę dozującą. Skrzynka sterownicza wyposażona jest w sygnalizację świetlno-dźwiękową ostrzegającą o niskim poziomie cieczy chemicznej w zbiorniku. Po ostrzeżeniu substancję należy wymienić na nową. 

JEST ZABRONIONE :

 • Wlewanie bakterii i innych biopreparatów (np.: Septic Gobbler, Toilet Gobbler, BioActive, Bio 7 Fosses ). Tego rodzaju bakterie są przeznaczone dla gnilaków lub szamb, innych systemów beztlenowych eliminujących przykre zapachy i rozkładających materię organiczną.
 • Zrzuty ze zmiękczaczy wody (tj. proces regeneracji ścieków) do oczyszczalni, ponieważ sole w sposób znaczący obniżają efektywność oczyszczania ścieków. W tym wypadku konieczne jest zastosowanie odrębnego rurociągu z pominięciem oczyszczalni.
 • Zrzuty z kotłów kodensacyjnych.
 • Podłączanie basenów, jacuzzi itp. Duża ilość wody może wymyć osad czynny z system, a chlor może wpłynąć na jakość osadu czynnego.
 • Podłączanie odpływów powierzchniowych, deszczówki. Wody powierzchniowe/deszczowe zawsze powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej.
 • Spuszczanie w toalecie produktów higienicznych takich jak ręczniki papierowe, podpaski, tampony, płatki, gaziki, pieluchy, wilgotne chusteczki, wyroby z gumy (rękawiczki, prezerwatywy) oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji.
 • Spuszczanie w toalecie, zlewie lub do samej oczyszczalni odpadów, które mogą zablokować rury i/lub cały system, np.: żwirek dla kota, niedopałki papierosów, chemikalia ogrodowe i farby, filtry oleju samochodowego i olej silnikowy, lekarstwa, odpady budowlane, piasek, żwir itp.
 • Wlewanie dużych ilości oleju i tłuszczów z frytkownic lub patelni. Dopuszczalna ilość tłuszczów to ilość pozostała na naczyniach oraz podczas zmywania naczyń.
 • Nawet gdy oczyszczalnia jest nie używana nie może być pozostawiona pusta! Nacisk gruntu może oddziaływać na pustą oczyszczalnię z zewnątrz, dlatego też oczyszczalnia musi być zawsze wypełniona wodą.

 W eksploatacji oczyszczalni JEST ZALECANE :

 • Ograniczenie chemicznych środków dezynfekcyjnych, które zawierają chlor lub aktywny tlen. Tego rodzaju środki dezynfekujące są oznaczone symbolami: Zagrożenie dla zdrowia i Toksyczne.

 • Unikaj dnia prania, pranie rozłóż na cały tydzień.
 • Nie przekraczaj dawek chemii gospodarczej i używaj jej w sposób opisany na opakowaniu.
 • Używaj tych samych środków czyszczących, ponieważ osad czynny będzie bardziej efektywny przy stosowaniu znanych produktów.
Parametry techniczne

Model Populacja Wydajność (m3 / dzień) Wymiary standardowe Średni
pobór
energii
(kWh/d)
Liczba dmuchaw Kubatura
, m³

Skrzynia dmuchawy

d/h

H, mm D, mm D1, mm H1, mm Rura, mm
FEL/4 4 0,8 2290* 1520 1000 700* 110 0,42 1 2,4 800/400
FEL/6 6 0,9 2450 1720 1000 770 0,63 1 3,3 800/400
FEL/10 10 1,5 2510 2020 1000 700 160 1,05 1 5,0 800/400
FEL/15 15 2,25 2610 2420 1000 700 1,58 1 7,7 800/400
FEL/25 25 3,75 2890 2870 1000 700 2,63 1 12,7 800/400

* Dla tego modelu dostępne są inne głębokości dopływu. Zapytaj.

Parametry technologiczne (certyfikaty)

Podczas testu wydajności oczyszczania ścieków uzyskano następujące wyniki :

               

Certyfikaty i deklaracje produktów patrz tutaj >>>

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 arba