Separatory nafty NAF Produkcja Oczyszczalnie ścieków

SEPARATORY NAFTY NAF

Separatory produktów naftowych są przeznaczone do separacji lekkich produktów naftowych ze ścieków deszczowych. Naftę oddzielić od wody można sposobem grawitacji oraz/lub za pomocą płyt koalescencyjnych. Separatory nafty mogą być używane do podstawowego oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, lub do ostatecznego oczyszczenia ścieków przed odprowadzeniem do zbiorników wodnych. Separatory nafty mogą być używane do oczyszczania ścieków deszczowych ze:

 

Separatory nafty nie powinny być stosowane do oczyszczania ścieków bytowych.

Separatory nafty produkowane przez spółkę UAB ,,Feliksnavis” posiadają separator piasku i dwie komory. W pierwszej komorze montuje się moduł koalescencyjny. W drugiej komorze umieszcza się filtr sorbujący Fibroil.

Producent zapewnia 10-letnią gwarancję korpusu separatora.

Model Wydajność,
l/s
Imię (D1) (D2) (H) Długość (h1)
NAF-3 3 Separator piasku TVP-0.9 1000 1000 2350 - 1100
Pierwsza komora 1000 1000 2600   1200
NAF-6 6 Separator piasku TPH-3.8 1200 1000 2200 3300 1100
Pierwsza komora 1500 1000 2510   1200
NAF-10 10 Separator piasku TPH-5.8 1500 1000 2400 3300 1100
Pierwsza komora 1800 1000 2610   1200
NAF-15 15 Separator piasku TPH-9.3 1500 1000 2340 5600 1100
Pierwsza komora 2450 1000 2450   1200
NAF-20 20 Separator piasku TPH-10.7 1800 1000 3000 4500 1100
Pierwsza komora 2450 1000 2630   1200
Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 arba