Separatory nafty NAF Produkcja Oczyszczalnie ścieków

Separatory nafty NAF

SEPARATORY NAFTY TYPU NAF

Separatory produktów naftowych są przeznaczone do separacji lekkich produktów naftowych ze ścieków deszczowych. Naftę oddzielić od wody można sposobem grawitacji oraz/lub za pomocą płyt koalescencyjnych. Separatory nafty mogą być używane do podstawowego oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, lub do ostatecznego oczyszczenia ścieków przed odprowadzeniem do zbiorników wodnych. Separatory nafty mogą być używane do oczyszczania ścieków deszczowych ze:

 

Separatory nafty nie powinny być stosowane do oczyszczania ścieków bytowych.

Separatory nafty produkowane przez spółkę UAB ,,Feliksnavis” posiadają separator piasku i dwie komory. W pierwszej komorze montuje się moduł koalescencyjny. W drugiej komorze umieszcza się filtr sorbujący Fibroil.

Producent zapewnia 10-letnią gwarancję korpusu separatora.

 

Specyfikacja:

1 - dopływ, 2 - separator piasku, 3 - trójnik, 4 - pierwsza komora, 5 - filtr koalescencyjny, 6 - druga komora, 7 - filtr Fibroil, 8 - odpływ, 9 - wskaźnik poziomu nafty, 10 - luk obsługi technicznej

Model


Wydajność,
l/s


Parametry geometryczne, mm
Separator piasku Pierwsza komora

Druga komora

D1 H1 L D2 H2 D3 H2
NAF 3-1

3

1000

2350 - 1000 2600 1000 2600
NAF 3-2 1200 2400 1000 2400
NAF 6-1 6

1200

2200 3600 1500 2510 1000 2510
NAF 6-2 1800 2320 1000 2320
NAF 10-1 10

1500

2400 3500 1800 2610 1500 2610
NAF 10-2 2450 2270 1500 2270
NAF 15-1 15 1500 2340 5600 2450 2450 1800 2450
NAF 20-1 20 1800 2580 4700 2450 2630 2450 2630

Model


Wydajność,
l/s


Parametry geometryczne, mm
Separator piasku Pierwsza komora

Druga komora

D1 H1 L1 D2 L2 D3 H2
NAF 15-2 15 1500 2340 5600 2450 3070 1800 2300
NAF 20-2 20 1800 2580 4700 2450 2970 2450 2630

 

Dyrektor handlowy? Call: +48512597449 arba