Naftos gaudyklės – skirtuvai lietaus nuotekoms | Feliksnavis

NAFTOS GAUDYKLĖS (SKIRTUVAI)

Naftos gaudyklės (dar kitaip vadinami naftos skirtuvai) skirtos naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui. Naftos skirtuvai dažniausiai montuojami ten, kur yra didelė teršalų tikimybė patekti į aplinką. Šie įrenginiai dažnai montuojami degalinėse, automobilių plovyklose ir stovėjimo aikštelėse, pramonės įmonėse, geležinkeliuose, terminaluose ir uostuose. Toliau apžvelgsime „Feliksnavis“ asortimento ypatumus ir pateiksime naudingas įžvalgas, kurios leis įsigyti tinkamiausią skirtuvą.

Naftos gaudyklė (naftos skirtuvas) – kam ji reikalinga?

Kaip ir riebalų skirtuvas, taip ir naftos sumažina aplinkos taršą. Naftos skirtuvas yra skirtas lengvųjų naftos produktų (teršalų) atskyrimui iš lietaus nuotekų. Tokie įrenginiai naudojami pirminiam nuotekų išvalymui, prieš išleidžiant lietaus nuotekas į lietaus nuotakyną ar valymo įrenginius. Žinoma, galima naudoti ir galutiniam jų išvalymui, prieš išleidžiant į vandens telkinius. Naftos skirtuvai įprastai naudojami:

Visose šiose vietose yra didelė taršos tikimybė. Pavyzdžiui, pilant kurą degalinėje, dažnai nulaša keli lašai kuro. Be to, ne visos transporto priemonės būna techniškai tvarkingos, todėl tikėtina, kad gatvėse ar stovėjimo aikštelėse atsiras tepalų dėmių. Automobilių plovyklose taip pat didelė taršos tikimybė, nes nuplaunamas ne tik purvas, bet ir tepalai. Žinoma, tas pats taikoma ir kitoms transporto priemonėms – lėktuvams bei traukiniams. Dėl to skirtuvais reikia pasirūpinti ir geležinkelio stotyse, ir oro uostuose.

Naftos gaudyklių rūšys ir pasirinkimas

Tobulėjančios gamybos technologijos ir aukštos kokybės medžiagos leidžia rinktis iš kelių naftos skirtuvų rūšių. Tad šiandien galima išskirti šias rūšis:

Naftos gaudyklės parinkimas priklauso nuo lauko ar vidaus ploto, kuriame ši bus naudojama. Horizontalūs skirtuvai dažniausiai būna didesni, todėl naudojami didesniuose plotuose, o vertikalūs – mažesniuose, dažnai uždarose patalpose. Be to, naftos produktų skirtuvas su smėliagaude yra puikus pasirinkimas taip pat didesniuose plotuose po atviru dangumi. Smėliagaudė atskirs smėlį, žvyrą ir žemes, todėl į gaudyklę pateks tik lietaus vanduo su teršalais.

Žinoma, šiuo atveju naftos gaudyklės kaina bus didesnė, tačiau išvengiama itin dažno teršalų išsiurbimo. Bet kuriuo atveju, smėliagaudė efektyviai atskiria smėlį nuo organinių medžiagų, o naftos gaudyklė su siurbline nuotekas kartu su organinėmis medžiagomis paleidžia į valymo įrenginį arba į vandens telkinius.

„Feliksnavis“ naftos gaudyklių privalumai

Kaip ir visa produkcija, pavyzdžiui, talpyklos ar nuotekų valymo įrenginiai, taip ir naftos skirtuvai yra pagaminti iš stiklo audinio, pasižyminčio puikiomis darbinėmis charakteristikomis. Stiklo audinys pasižymi tvirtumu, atsparumu cheminiams poveikiams bei yra nelaidus vandeniui. Taip pat stiklo siūlo pluošto ar audinio ir poliesterinės dervos kombinacijos užtikrina saugų, lengvą montavimą bei eksploatavimą.

Be to, skirtuve nėra vidinių judančių dalių, kurias būtų sudėtinga prižiūrėti. Kompaktiškas, sandarus naftos skirtuvas leis saugiai pasirūpinti nuotekomis, kuriose gausus teršalų kiekis. Tad įsigiję „Feliksnavis“ skirtuvą, galėsite būti tikri ne tik dėl jo tvirtumo, bet ir ilgaamžiškumo. Be to, suteikiame ir profesionalias konsultacijas, ir montavimo paslaugas. Jeigu kyla klausimų, kaip išsirinkti naftos gaudyklę, susisiekite su mumis. Savo srities profesionalai suteiks naudingos informacijos ir padės išsirinkti tinkamiausią gaminį.

Geometriniai parametrai

 

Modelis Našumas Q,l/s Kameros pavadinimas Diametras, mm (D1) Dangčio diametras, mm (D2) Aukštis, mm (H) Ilgis, mm Įtekėjimo aukštis, mm (h1)
NAF-3 3 Smėliagaudė TPV-0.9 1000 1000 2350 - 1100
1 Kamera 1000 1000 2600   1200
NAF-6 6 Smėliagaudė TPH-3.8 1200 1000 2200 3300 1100
1 Kamera 1500 1000 2510   1200
NAF-10 10 Smėliagaudė TPH-5.8 1500 1000 2400 3300 1100
1 Kamera 1800 1000 2610   1200

Informacija apie naftos gaudykles

Naftos skirtuvų klasifikacija

Naftos skirtuvai yra klasifikuojami į kategorijas (pagal ES standartą EN 858-1):

Kategorija Maksimalus leistinas naftos kiekis valytose nuotekose (mg/l) Techninis principas
I 5,0 Koalescenciniai skirtuvai
II 1,0 Gravitaciniai skirtuvai

UAB „Feliksnavis“ I kategorijos naftos skirtuvą sudaro:

  • Signalizatorius. Šis montuojamas patalpoje matomoje vietoje. Apie leistiną naftos produktų ribą praneša LED indikatorius ir garso signalas. Kai pasigirsta signalizatoriaus garso signalas ir įsijungia lemputė, reikia susisiekti su įmone dėl skirtuvo ištuštinimo.
  • Koalescensinis skirtuvas. Tai yra vertikali arba horizontali talpykla, kurios viduje įrengiami koalescensinių filtrų blokai. Šie atskiria naftos produktus nuo vandens. Norint, kad koalescensiniai filtrai efektyviai atskirtų vandenį nuo teršalų, šiuos reikia bent kartą per metus išvalyti.

Naftos gaudyklė gali būti komplektuojama su papildomu smėlio nusodintuvu. Tai daroma, jeigu nevalytose nuotekose yra daug skendinčių medžiagų (> 50 mg/l). Visa valymo įranga gali būti montuojama tiek žalioje zonoje, tiek po važiuojamąja kelio dalimi.

Jeigu lietaus vandenį su teršalais reikia apvalyti iki itin griežtų reikalavimų (1 mg/l), už koalescensinio skirtuvo yra montuojama kita talpykla, kurios viduje yra įrengtas Fibroil sorbuojantis filtras. Jis sugeria ir sorbuoja smulkiausias naftos produktų daleles.

Veikimo principas

Pirmiausia užterštos nuotekos patenka į purvo nusodintuvo zoną. Ten atskiriamos stambios naftos produktų ir kietų teršalų dalelės. Po to vandens srautas nukreipiamas per koalescencinius skirtuvus, kuriuose sulaikomi naftos produkto lašeliai. Susiliedami su kitais lašeliais, jie stambėja, iškyla ir kaupiasi naftos gaudyklės paviršiuje. Mechaniniai teršalai nusėda žemyn, į rezervuaro dugną. Toks savaiminis išsivalymas žymiai sumažina koalescencinių skirtuvų aptarnavimo dažnį.

Vandens paviršiuje susikaupę naftos produktai nusiurbiami techninės priežiūros metu arba naudojant specialius nugriebtuvus nuvedami į atskirą talpą. Kiekviena naftos gaudyklė dažniausiai turi apsauginį vožtuvą, kuris užpildytas taip, kad vandenyje plūduriuotų, o naftos produktuose skęstų. Pastarajam kaupiantis vandens paviršiuje, plūdė leidžiasi žemyn ir, kai naftos sluoksnis pasiekia maksimalią leistiną ribą, uždaro nuotekų išėjimą iš surinktuvo.

Montavimas

Naftos gaudyklės įrengimas atliekamas vadovaujantis statinio techniniu ir/ar darbo projektu, STR 1.07.02:2005, STR 2.07.01:2003, EN 976-2 standarto reikalavimais. Duobė, į kurią bus įleista naftos gaudyklė, plotis bei ilgis turi būti tokie, kad aplink talpą liktų ne mažiau kaip po pusę metro laisvos darbinės erdvės. Iškasa naftos skirtuvui kasama ekskavatoriumi. Iškasos šlaitų nuolydis neturi būti mažesnis už grunto byrėjimo kampą, kad talpos montavimo metu neužslinktų gruntas.

Ekskavatoriumi kasama nepasiekus iškasos dugno altitudės 0,2–0,3 m. Toliau kasama rankiniu būdu tam, kad naftos skirtuvas atsiremtų ant nesujudinto grunto. Kai gruntinio vandens lygis yra aukščiau naftos skirtuvo dugno, statybos metu turi būti šalinamas vanduo iš iškasos, o naftos skirtuvas ankeruojamas prie betoninio pagrindo, kurio svoris turi būti didesnis už naftos skirtuvo kėlimo jėgą gruntiniu vandeniu.

Pastačius naftos skirtuvą į projektinį aukštį, tarpas tarp iškasos ir naftos skirtuvo palaipsniui, 0,2–0,3 m sluoksniais užpilamas smėliu ar žvyru sutankinant. Kad pilamas gruntas negniuždytų talpyklos, talpykla palaipsniui turi būti pildoma vandeniu iki projektinio lygio. Vamzdžio įvado gylis į naftos skirtuvą nuo žemės paviršiaus turi būti ne mažiau kaip 1,2 m, priešingu atveju atsiranda tikimybė užšalimui. Prijungus vamzdžius, naftos skirtuvą reikia užpilti smėliu ar žvyru. Viršutinis grunto sluoksnis 0,2–0,3 m užpilamas juodžemiu.

Supilto grunto paviršius turi būti aukščiau 5–10 cm už vietovės žemės paviršių, kad nesikauptų apie naftos skirtuvo liuką lietaus ar tirpstančio sniego vanduo. Apžiūros dangčio viršus turi būti apie 10 cm aukščiau supilto žemės paviršiaus. Skirtuvo dangtis apsėjamas žole. Jei yra pavojus, kad žemė gali giliai įšalti, naftos skirtuvą ar kitas šalčiui neatsparias vietas uždenkite šilumos izoliacijos medžiagomis. Žiemą sniego nuo naftos skirtuvo liuko nuvalyti nebūtina, išskyrus tuos atvejus, kai reikia atlikti techninės priežiūros darbus.

Paleidimas

Specialaus paleidimo proceso nėra, kadangi vanduo į gaudyklę pilamas iš karto montavimo eigoje. Dėl to sumontavus naftos skirtuvą ir lygio signalizatorių, naftos gaudykle galima naudotis iš karto. Žinoma, prieš tai patikrinamas įrenginio sandarumas ir, reikalui esant, pakartotinai atliekama hidroizoliacija. Profesionaliai atliktas skirtuvo montavimas leidžia išvengti papildomų nemalonumų bei išlaidų ateityje.

Eksploatacija

Naftos gaudyklės turi būti reguliariai tikrinamos, išvalomos ir ištuštinamos. Naftos gaudyklė turi būti ištuštinama tada, kai užsidega naftos lygio signalizatoriaus lemputė, kuri informuoja apie susikaupusį per didelį naftos produktų kiekį. Naftos produktai iš skirtuvo pašalinami asenizacinės mašinos pagalba. Dėl to svarbu, kad naftos skirtuvas būtų montuojamas lengvai privažiuojamoje vietoje. Taip pat kartą per metus reikia išvalyti koalescencinius filtrus.

Svarbu paminėti, kad naftos produktų šalinimą iš skirtuvo gali atlikti tik įmonės, galinčios teikti šias paslaugas ir turinčios LR Aplinkos Ministerijos patvirtintą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją. Atvykę specialistai išjungia signalizacijos daviklį iš elektros tinklo bei skirtuvo. Nuvalomi naftos produktų likučiai nuo daviklio elektrodų. Į vidinę įrenginio dalį įleidžiama asenizacinės mašinos žarna, kuri išsiurbia visas nuotekas. Ištuštinus skirtuvą, šis užpilamas vandeniu ir atgal įdedamas naftos lygio daviklis. Viską atlikus uždengiamas ir užrakinamas aptarnavimo dangtis.

Techniniai parametrai

Naftos skirtuvai NAF atitinka šiuos ES standartų reikalavimus :

EN 858-1 – Lengvųjų skysčių (pvz., alyvos ir benzino) skirtuvai. 1 dalis. Konstravimo, veikimo ir bandymo principai, ženklinimas ir kokybės tikrinimas.
EN 858-2 – Lengvųjų skysčių (pvz., alyvos ir benzino) skirtuvai. 2 dalis. Vardinio dydžio parinkimas, įrengimas, naudojimas ir priežiūra.

Naftos gaudyklėįrenginys, būtinas siekiant apsaugoti aplinką nuo pavojingų nuotekų.

NAFTOS SKIRTUVŲ VARIACIJOS :

1. Koalescensinis skirtuvas (išvalo naftos produktus iki 5 mg/l)

 

 

  

 

  

 

2. Koalescensinis skirtuvas su papildomu smėlio gaudytuvu (išvalo naftos produktus iki 5 mg/l ir nusodina skendinčias medžiagas, kai jų yra daugiau nei 50 mg/l)

 

  

 

 

 

 

3. Koalescensinis + sorbuojantis skirtuvas (išvalo naftos produktus iki 1 mg/l)

 

 

 

 

 

  

4. Koalescensinis + sorbuojantis skirtuvas su papildomu smėlio gaudytuvu (išvalo naftos produktus iki 1 mg/l ir nusodina skendinčias medžiagas, kai jų yra daugiau nei 50 mg/l)

 

 

  

 

 

Norite pasirūpinti tinkamu naftos tvarkymu, todėl domina naftos skirtuvai? Kreipkitės į mus – pakonsultuosime ir padėsime rasti optimaliausią sprendimo būdą. „Feliksnavis“ specialistai ne tik konsultuoja, bet ir suteikia plataus spektro paslaugas, tokias kaip talpyklų, valymo įrenginių gaminimas, techninių projektų sudarymas bei įrangos montavimas įvairiuose Lietuvos miestuose.

 

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba