Įmonės politika ir vizija | UAB „Feliksnavis“ valymo įrenginiai

Įmonės politika

UAB „Feliksnavis“ pagrindinė veikla ir specializacija - buitinių bei pramoninių nuotekų valymo ir gerinimo įrenginių, lauko kanalizacijos elementų gamyba ir prekyba, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimas.

UAB " Feliksnavis" šioje srityje sėkmingai dirba nuo 2003 metų. Ilgalaikiai darbai šioje srityje leido sukaupti nemažai patirties, kuri naudojama kuriant ir tobulinant produktus bei teikiamas paslaugas. Įmonėje suburtas kvalifikuotas kolektyvas visą laiką dirba, kuriant naujus produktus ir tobulinant esamus produktus bei paslaugas, naudojant naujausias ir pažangiausias technologines naujoves.

UAB „Feliksnavis“ vizija: Tapti efektyviausia savo šakos bendrove Lietuvoje bei artimajame užsienyje.

UAB „Feliksnavis“ misija:

 • Spartus, harmoningas vystymasis visuomenės interesų labui;
 • Vartotojų lūkesčių ir poreikių tenkinimas, sukuriant maksimalią abipusę naudą tiek pirkėjams, tiek bendrovei;
 • Gebėjimas konkuruoti.

UAB "Feliksnavis" strateginiai tikslai ir užduotys:

 • Užtikrinti stabilų organizacijos veiklos vystymąsi ir pelningumą.
 • Stiprinti savo konkurencinį pranašumą, savo pozicijas vidaus ir tarptautinėje rinkoje.
 • Nuolat tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, numatyti ir skirti tam reikalingus išteklius.
 • Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus ryšius su klientais, tiekėjais ir partneriais.
 • Teikti profesionalias konsultacijas klientams pasirenkant techninius sprendimus, reikalingus įrenginius, atitinkančius nurodytas technines sąlygas ir projekto reikalavimus.
 • Analizuoti klientų poreikius, numatyti lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius sprendimus.
 • Nuolat tobulinti gamybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus.
 • Užtikrinti darbuotojams tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas.
 • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybes mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūribinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę ir aplinkos apsaugą.
 • Užtikrinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

Šių siekių įgyvendinimui organizacijoje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

Organizacijos kokybės ir aplinkos apsaugos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.

Mes gerbiame ir saugome mūsų gamtą.

 

 

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba