Naujos kartos FEL tipo nuotekų valymo įrenginiai | Feliksnavis

Naujos kartos biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai

Informacija apie produktą

Montavimas

Valymo įrenginio transportavimas ir sandėliavimas

Prieš talpinant įrenginį į transporto priemonę, būtina įsitikinti, kad joje nėra aštrių iškyšų, kurios galėtų pažeisti įrenginio korpusą. Norint išvengti įvairių pažeidimų, patariama prietaisą transportuoti vertikalioje pozicijoje. Tuo tikslu jį derėtų kuo geriau pritvirtinti. Tam naudokite GRP, nailoninius ar kitokius nemetalinius diržus: jais nuotekų valymo įrenginiai gali būti tvirtinami taip pat išvengiant pažeidimų rizikos.

Sandėliavimo metu būtina įrenginį apsaugoti nuo sugadinimo. Neleiskite kitiems asmenims jo judinti ar reguliuoti. Be to, sandėliuokite įrenginį kūgine dalimi į viršų, ant lygaus ir tvirto pagrindo.

Prieš pradedant darbus Jums reikės papildomų medžiagų ir įrankių, technikos:

 • geros kokybės klijų-hermetiko („Wurth Bond+Seal“ ir pan.);
 • kniedžių, M4x30 A2, arba nerūdijančio plieno varžtų, DIN7337 M4x35 A2;
 • užpilo: rupaus grunto (žvyras arba smėlis, dalelės 3–20 mm dydžio);
 • reikiamo diametro PVC lauko kanalizacijos vamzdžių;
 • reikiamo diametro PVC vamzdžių arba žarnos oro nuvedimui;
 • elektros kabelio, 3 x 1,5 kW, 220 V (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia vietos, kurioje įrengti nuotekų valymo įrenginiai);
 • apsauginio šarvo elektros kabeliui (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio);
 • kastuvų, ekskavatoriaus su kaušu;
 • karšto cinkavimo ankeravimo varžtų, M12x110 mm (jeigu reikia);
 • betono mišinio arba betoninės, reikiamo skersmens plokštės (jeigu reikia);
 • darbo saugos priemonių (liemenių, šalmų ir t. t.).

Nepamirškite ne tik įrankių, bet ir fakto, jog nuotekų valymui reikalingas vanduo. Dėl šios priežasties derėtų iš anksto pasirūpinti vandens tiekimu statybvietėje.


Vietos parinkimas

Vieta nuotekų valyklai turi būti parinkta taip, kaip nurodyta statinio techniniame projekte. Jeigu techninio projekto nėra, vieta nustatoma pagal statybos techninius reglamentus. Įrenginys montuojamas toje vietoje, kur dumblo siurbimo mašina gali lengvai jį aptarnauti. Taip pat nuotekų valymo įrenginiai negali būti montuojami tokioje sklypo vietoje, kur kaupiasi lietaus vanduo.


Statybos darbai, įrenginio montavimas

Valymo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu bei statinio techniniu ir (arba) darbo projektu.


Duobės iškasimo ypatybės

Duobės forma turi priminti piltuvą. Kasimo kampas turėtų siekti 1,5 m viršuje ir 0,5 metro pločio apačioje, didesnis nei valyklos skersmuo. Maksimalus užpilas nuo žemės paviršiaus iki valyklos viršaus siekia 1,2 m. (talpyklų skersmenys pateikti 1 lentelėje).

Duobės kasimo ir įrenginio montavimo procesas

Jei norite, kad duobės kasimas būtų atliktas nepriekaištingai, atkreipkite dėmesį į šiuos etapus:

 • Ekskavatoriumi kasama duobė, paliekant 20–30 cm. iki numatytos projektinės altitudės. Paskutiniai 20–30 cm turi būti kasami rankiniu būdu, nes nuotekų valymo įrenginiai visada turi atsiremti į nesujudintą gruntą. Jei duobė greitai prisipildo vandenis (atvejis, kai vyrauja aukšti gruntiniai vandenys), reikia naudoti siurblį.
 • Įleiskite valymo įrenginį į duobę. Naudokite kėlimo diržus ir ekskavatoriaus kaušą. Diržus tvirtinkite prie rankenų.
 • Įrenginį centruokite duobės atžvilgiu. BNVĮ turi būti montuojamas griežtai horizontalioje padėtyje.
 • Užpilas, kuriam reikia naudoti purų gruntą, tankinamas vandeniu. Draudžiama valymo įrenginį užkasti kitokiu gruntu (pvz. moliu, statybinėmis atliekomis ir pan.). Šiame etape būtina užtikrinti valymo įrenginio horizontalumą.
 • Nuotekų valymo įrenginiai turi būti sujungti su dangčiu. Pritvirtinkite savo įrenginio korpusą naudodami tik kokybiškus klijus-hermetiką, kniedes arba nerūdijančio plieno varžtus. Atstumas tarp kniedžių turi siekti apie 15 cm. Tokiu pačiu principu tvirtinamos paaukštos arba apžiūros dangtis prie įrenginio dangčio.
 • Talpyklą pildykite vandeniu, o duobę – užpilu vienodais etapais, po 20–30 cm. Naudokite tokį eiliškumą, kol pasieksite ištekėjimo vamzdžio apačią: 1) vidinė kamera, 2) išorinė kamera, 3) iškasa.
 • Prijunkite PVC lauko kanalizacijos vamzdžius prie įtekėjimo ir ištekėjimo movų. Rekomenduojamas vamzdžių klojimo nuolydis: 1–2 cm/m. Be to, vamzdynus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto.
 • Pabaigiame užpylimą iki projektinės altitudės. Viršutinis grunto sluoksnis (20–30 cm) užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turėtų būti apie 5–10 cm aukščiau už tos vietovės žemės paviršių.

Tokiu būdu į žemę saugiai įmontuojami nuotekų valymo įrenginiai. Dirbdami tokiais etapais pasieksite norimą rezultatą ir nesudėtingai įmontuosite įrenginį. Nepamirškite, jog pabaigus kasimą dėl aplinkos tvarkingumo geriausia šią teritoriją apsėti žole.


Valdymo dėžės montavimas ir pajungimas

Valdymo įrangos dėžė montuojama šalia BNVĮ. Atstumas turi būti apie 1 m. Valdymo dėžės apačioje yra du išėjimai, skirti prijungti oro tiekimo vamzdžiui į aeratorius ir oro tiekimo vamzdžiui į erliftą. Kiek aukščiau, įrangos dėžės šone yra jungtis elektros laidui. Pastarasis turi būti su apsauginiu šarvu. Be to, svarbu paminėti, jog valdymo skydą sukonfigūruoja gamintojas.


Kaip turėtų būti montuojami nuotekų valymo įrenginiai, esant aukštiems gruntiniams vandenims?

Kai BNVĮ montuojamas šlapiame dirvožemyje, kur gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus yra mažesnis nei 2,5 m., tuomet jis tvirtinamas ant gelžbetoninio pagrindo. Pastarasis gali būti išlietas betono sluoksniu su armatūros tinkleliu arba montuojamas ant atvežto gelžbetoninio pado. Tvirtinimui naudokite tvirtinimo diržus bei karšto cinkavimo varžtus. Atstumas tarp varžto ir betono pagrindo sienos turi būti ne mažesnis kaip 105 mm. Jei klientas ignoruoja šį užrašą, gamintojas nėra atsakingas už ilgalaikius fizinius ar mechaninius pažeidimus, galinčius deformuoti BNVĮ.

Paleidimas

Nuotekų valymo įrenginiai dažniausiai yra paleidžiami dviem būdais: užauginant vietoje ir atvežant aktyvųjį dumblą. Pirmasis būdas yra paprastesnis ir gamintojo labiau rekomenduojamas. Antrasis būdas rekomenduojamas tada, kai įrenginys sunkiai pradeda veikti (per maži nuotekų, teršalų kiekiai ir t. t.).


Užauginant veiklųjį dumblą vietoje

Paleidimo metu įrenginys turi būti užpildytas vandeniu ir aeruojamas 3–4 paras. Po to pradedamos tiekti nuotekos (apie 10–20 % kiekiu), ir palaipsniui, kas savaitę didinant nuotekų kiekį po 20 %, kol bus pasiekta projektinė dumblo koncentracija. Maždaug po dviejų mėnesių eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai (pagal BDS ir skendinčias medžiagas). Teisingai eksploatuojant orapūtę, įrenginyje bus palaikoma ne mažesnė kaip 2 mg/l deguonies koncentracija, kuri yra reikalinga tam, jog augtų dumblas. Laikantis šių instrukcijų nuotekų valymo įrenginiai veikia sklandžiai.


Atvežant veiklųjį dumblą iš normaliai veikiančių nuotekų biologinio valymo įrenginių

Atvežamo dumblo tūris turėtų siekti 5–10 % darbinio įrenginio tūrio (2 lentelė), kurio koncentracija – 4–6 g/l.

Atvežtas dumblas supilamas į įrenginį, kuris prieš tai buvo užpildytas švariu vandeniu ir vieną parą aeruotas. Po atvežtojo dumblo supylimo įrenginys dar vieną parą aeruojamas, ir po to pradedamos tiekti valomos nuotekos. Šiuo atveju paleidimą galima įgyvendinti bet kuriuo metų laiku. Maždaug po 30–40 parų eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Teisingai naudojant orapūtę, įrenginyje bus palaikoma ne mažesnė kaip 2 mg/l deguonies koncentracija, būtina dumblo augimui ir geram įrenginio funkcionavimui.

Kasdieninė eksploatacija

Nuotekų valymo įrenginiai po sumontavimo užpildomi švariu vandeniu iki išleidimo vamzdžio lygio. Po to sureguliuojamas erlifto darbas bei įjungiama orapūtė. Gamykliškai suprogramuotais laiko intervalais paduodamas oras į difuzorių ir erliftą. Pradedant naudotis valymo įrenginiu, reikia stengtis neapkrauti jo buitine chemija arba itin dideliais nuotekų kiekiais. Laikotarpis, kol įrenginys pradės pilnai valyti nuotekas, gali siekti nuo 1 iki 3 mėnesių.

Perteklinio dumblo šalinimas

Buitinių nuotekų valymo metu susidariusios atliekos (perteklinis dumblas) turi būti šalinamas tinkamai, aplinkai saugiu būdu. Dumblo kiekis ir atsiurbimo dažnis priklauso nuo hidraulinės ir organinės įrenginio apkrovos. Įprastai dumblas iš įrenginio turėtų būti valomas kartą per metus. Tačiau UAB „Feliksnavis“ parduodami nuotekų valymo įrenginiai buvo išbandomi apie dešimt mėnesių, ir dumblas iš įrenginio nešalintas nei karto. Tai reiškia, kad eksploatuojant įrenginį realiame gyvenime dumblo šalinimo dažnis bus retesnis nei kartą per metus.


Kaip nustatyti, kada laikas pašalinti perteklinį dumblą?

Norėdami išsiaiškinti, kada reikia pašalinti dumblą galite atlikti paprastą bandymą: naudokite skaidrų indą (pvz., stiklinę ar stiklainį) ir paimkite mišinio mėginį iš bioreaktoriaus. Palaukite maždaug 30 minučių, kol dumblas nusės ant dugno. Dumblas turėtų užimti iki 60–70 % indo tūrio. Kai jis pasiekia ar viršija šią normą, laikas šalinimui. Dumblo šalinimą turi atlikti specializuotos įmonės. Prieš procedūrą išjunkite orapūtę 2–3 valandoms, kad visas dumblas galėtų nusistovėti.

Valdiklio aptarnavimo procedūros 

Informacija naudotojui apie likusį laiką iki aptarnavimo/apdorojimo patikrinimo. Kai rodoma 0 dienų, atlikite aptarnavimą, t.y. išsiurbkite valymo įrenginį (žiūrėti BNVĮ montavimo ir priežiūros instrukciją 9 psl.). 

Po valymo įrenginio aptarnavimo/išsiurbimo spauskite  tada klavišu  eikite kol ekrane pasirodys užrašas „VALYMO DARBAI“ ir tada spauskite .

Valdiklis atsinaujins ir pradės skaičiuoti naują 365 dienų aptarnavimo procedūrą. Video medžiagą žiūrėkite čia :    

 

Orapūtės priežiūra

Nuotekų valymo įrenginiai turi būti reguliariai prižiūrimi ir valomi. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į orapūtes, nes nuo jų priklauso valymo efektyvumas. Jeigu norite užtikrinti gerą įrenginio veikimą, periodiškai tikrinkite, ar orapūtė normaliai funkcionuoja: ar neskleidžia neįprasto triukšmo, vibracijų, ar nekaista. Taip pat itin svarbu vieną kartą per 3 mėnesius išvalyti orapūtės filtrus. Tai galima padaryti šiais etapais:

 • Atsukite ir išimkite varžtą iš dangtelio.
 • Nuimkite filtro dangtelį.
 • Nupūskite dulkes. Jei užterštumo lygis labai didelis, išplaukite filtrą neutraliame plovimo skystyje.
 • Išskalaukite jį švariame vandenyje, išdžiovinkite.
 • Įdėkite filtro elementą atgal į vietą.
 • Pritvirtinkite filtro dangtelį varžtu.

Prieš atlikdami priežiūros darbus, būtinai išjunkite orapūtę iš elektros tinklo. Filtro valymui nenaudokite benzino ar kitų skiediklių.

Orapūtės taip pat turi būti prižiūrimos ir atidžiai valomos. Vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis apsaugosite įrenginį nuo greitesnio gedimo. Jeigu norite detalesnės informacijos apie priežiūrą, galimus gedimus ir kt., ją galite rasti orapūtės vartotojo instrukcijoje. Taip pat visuomet galite pasikonsultuoti su mūsų komanda.

Kasdieninė priežiūra

Norint užtikrinti, kad biologiniai ir biocheminiai nuotekų valymo įrenginiai veiktų kuo efektyviau, nekeltų rūpesčių, eksploatuojant juos DRAUDŽIAMA:

 • Pilti bakterijas ir biopreparatus (pvz.: „Septic Gobbler“, „Toilet Gobbler“, „BioActive“, „Bio 7 Fosses“ ir kt.). Šios bakterijos yra skirtos išgrėbiamų srutų duobių ir kitų anaerobinių kanalizacijos įrenginių kvapų naikinimui, organinės taršos skaidymui.
 • Pajungti vandens minkštinimo ir nugeležinimo filtrų regeneravimo (plovimo) proceso metu. Susidarančios druskos ir kiti mineralai gali ženkliai sumažinti buitinių nuotekų išvalymo efektyvumą. Todėl būtina numatyti atskirą nutekamąjį vamzdį, aplenkiant valymo įrenginį.
 • Pajungti kondensacinių katilų susidarančias nuotekas, baseinus, kubilus ir pan. Didelis vandens kiekis gali išplauti aktyvųjį dumblą iš sistemos, o chloras gali paveikti aktyviojo dumblo kokybę.
 • Pajungti paviršines (lietaus) nuotekas. Joms turi būti įrengta atskira šalinimo sistema.
 • Mesti į vietą, kurioje galėtų būti pažeidžiami nuotekų valymo įrenginiai higienos priemonių atliekas, pvz.: popierinius rankšluosčius, higieninius įklotai, tamponus, vatos tamponėlius, ausų krapštukus, vystyklus, drėgnas servetėles, guminius produktus (pirštines, prezervatyvus) ir kitas biologiškai nesiskaidančias atliekas.
 • Mesti arba pilti į klozetą, kriauklę arba į patį valymo įrenginį tokias atliekas, kurios gali užkišti vamzdžius ir (arba) trikdyti visos sistemos darbą, pvz.: kačių kraikas, cigarečių nuorūkos, sodo ir daržo chemikalai, dažai, automobilių filtrų tepalai ir alyvos, medicinos vaistai, statybinės atliekos, smėlis, žvyras ir pan.
 • Pilti dideliais kiekiais maistinį aliejų ir riebalus iš gruzdintuvės arba keptuvės. Leistinas kiekis riebalų – tai riebalų likučiai, susidarę ant lėkščių ar kitų indų.

Tuo metu, kai eksploatuojami nuotekų valymo įrenginiai, PATARTINA / REKOMENDUOJAMA:

 • Riboti dezinfekcinių priemonių naudojimą, kurių sudėtyje yra chloro arba aktyviojo deguonies. Tokios priemonės žymimos specialiais simboliais.

      

 • Net ir nesinaudojant valymo įrenginiu negalima jo palikti tuščio. Nepripildytą valymo įrenginį gali veikti išorinis gruntas, todėl talpa visada turi būti užpildyta vandeniu.
 • Skalbimo dienas paskirstyti savaitės bėgyje tolygiai.
 • Neviršyti buitinės chemijos dozių ir naudoti priemones taip, kaip nurodyta ant pakuotės
 • Naudoti tuos pačius buitinės chemijos preparatus, nes tokiu būdu veiklusis dumblas geriau juos „apdirba“.
 • Pastatyti šiukšlių kibirą vonios kambaryje, kad higienos priemonių atliekos patektų būtent į jį, o ne į klozetą.
 • Vieną kartą per 3 mėnesius išvalyti orapūtės filtrą, jeigu jis užsiteršė.
Problemų/trikdžių diagnostika ir šalinimas

Technologiniai parametrai (sertifikatai)

Nuotekų valymo įrenginiai FEL atitinka standarto EN 12566-3+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ priede ZA numatytas charakteristikas ir sąlygas.

BNVĮ FEL tipo buvo išbandyti ir sertifikuoti „PIA Gmbh Acheno“ Vokietijos laboratorijoje (notifikuota įstaiga, Nr. 1739). 2017 metais išduotas sertifikatas, kurio pagrindu išrašoma ES atitikties deklaracija ir įrenginiai ženklinami CE ženklu.

Nuotekų valymo efektyvumo bandymo metu buvo pasiekti šie rezultatai:

           

Techniniai parametrai

VALYMO ĮRENGINIO SISTEMOS DETALIZAVIMAS 

 

 

1- talpykla, 2 - dangtis, 3 - dangtelis, 4- įrangos konteineris

 

Lentelė Nr.1 Valymo įrenginių matmenys

* Standartinis valymo įrenginio dangtelis ø1000

Pagal poreikį galima rinktis:  ketiniai  ø630 (montuojami po važiuojamąja dalimi), teleskopiniai (reguliuojamu aukščiu) ir gelkautiniai  ø1000 (standartiniai).

 

 Lentelė Nr.2 Techniniai duomenys Valymo įrenginių matmenys

Veikimo principas

Nuotekų valymo įrenginiai valo biologiniu būdu

Nevalytos nuotekos patenka į sistemą. Organinių teršalų šalinimo bei nitratų oksidavimo iki nitritų procesas vyksta bioreaktoriuje, tiekiant suspaustą orą ir procese dalyvaujant aktyviajam dumblui. Anoksiniai procesai vyksta tuomet, kai aeracija yra neaktyvi (orapūtė išjungta).

Mikroorganizmai naudoja nitratų deguonį, kuris pašalina azotą iš nuotekų biologiniu būdu.

Fosforas bei aktyvusis dumblas sėda ant įrenginio dugno ir naudojant asenizacinę mašiną turėtų būti šalinami iš įrenginio.

Norite įsigyti efektyvų, aplinkai saugų biologinį valymo įrenginį? Jums pasiruošusi padėti Feliksnavis.lt komanda. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis čia >>>

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba