NAUJOS KARTOS FEL tipo nuotekų valymo įrenginiai | FELIKSNAVIS

Naujos kartos biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai

 
Aplinkosauginiams reikalavimams griežtėjant, UAB "Feliksnavis" jau dabar gali pasiūlyti inovatyvią sistemą. Modernaus, išskirtinio dizaino biologinius įrenginius, skirtus valyti buitines nuotekas iš individualių namų, sodybų, komercinių patalpų ir pan., kur vartotojų skaičius neviršija 50 GE (gyventojų ekvivalentas). Šis įrenginys itin gerai valo fosforą, kurio gausu buitinėje chemijoje, asmeninės higienos priemonėse. Nuotekų valymo įrenginys skirtas nuotekoms patenkančioms iš virtuvės, vonios, WC ir kitų panašios paskirties patalpų, valyti. Į įrenginį draudžiama pilti aliejų, riebalus (leistinas riebalų kiekis yra toks, kuris įprastai patenka į vamzdyną indų plovimo metu), chemines medžiagas (lakus, dažus, baliklius ir kitas medžiagas, ypač turinčias chloro). Taip pat į įrenginį negali patekti paviršinės nuotekos nuo stogo, kiemo ir pan., bei vandenys iš baseinų, kurie gali sutrikdyti įrenginio hidraulinį veikimą.

Informacija apie produktą

Montavimas

1. VALYMO ĮRENGINIO TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Prieš talpinant įrenginį į transporto priemonę, būtina įsitikinti, kad joje nėra aštrių iškyšų, kurios galėtų pažeisti įrenginio korpusą. Norint išvengti įvairių pažeidimų, patariama prietaisą transportuoti vertikalioje pozicijoje. Tuo tikslu jį derėtų kuo geriau pritvirtinti. Tam naudokite GRP, nailoninius ar kitokius nemetalinius diržus: jais nuotekų valymo įrenginiai gali būti tvirtinami taip pat išvengiant pažeidimų rizikos.

Sandėliavimo metu būtina įrenginį apsaugoti nuo sugadinimo. Neleiskite kitiems asmenims jo judinti ar reguliuoti. Be to, sandėliuokite įrenginį kūgine dalimi į viršų, ant lygaus ir tvirto pagrindo.

2. PASIRUOŠIMAS STATYBOS DARBAMS 

Prieš pradedant darbus Jums reikės papildomų medžiagų ir įrankių, technikos:

 • geros kokybės klijų-hermetiko („Wurth Bond+Seal“ ir pan.);
 • kniedžių, M4x30 A2, arba nerūdijančio plieno varžtų, DIN7337 M4x35 A2;
 • užpilo: rupaus grunto (žvyras arba smėlis, dalelės 3–20 mm dydžio);
 • reikiamo diametro PVC lauko kanalizacijos vamzdžių;
 • reikiamo diametro PVC vamzdžių arba žarnos oro nuvedimui;
 • elektros kabelio, 3 x 1,5 kW, 220 V (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia vietos, kurioje įrengti nuotekų valymo įrenginiai);
 • apsauginio šarvo elektros kabeliui (jeigu orapūtė montuojama lauke, šalia valymo įrenginio);
 • kastuvų, ekskavatoriaus su kaušu;
 • karšto cinkavimo ankeravimo varžtų, M12x110 mm (jeigu reikia);
 • betono mišinio arba betoninės, reikiamo skersmens plokštės (jeigu reikia);
 • darbo saugos priemonių (liemenių, šalmų ir t. t.).

Nepamirškite ne tik įrankių, bet ir fakto, jog nuotekų valymui reikalingas vanduo. Dėl šios priežasties derėtų iš anksto pasirūpinti vandens tiekimu statybvietėje.

3. VIETOS PARINKIMAS 

Vieta nuotekų valyklai turi būti parinkta taip, kaip nurodyta statinio techniniame projekte. Jeigu techninio projekto nėra, vieta nustatoma pagal statybos techninius reglamentus. Įrenginys montuojamas toje vietoje, kur dumblo siurbimo mašina gali lengvai jį aptarnauti. Taip pat nuotekų valymo įrenginiai negali būti montuojami tokioje sklypo vietoje, kur kaupiasi lietaus vanduo.

4. STATYBOS DARBAI, ĮRENGINIO MONTAVIMAS 

Valymo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu bei statinio techniniu ir (arba) darbo projektu.

5. DUOBĖS KASIMO YPATYBĖS 

Duobės forma turi priminti piltuvą. Kasimo kampas turėtų siekti 1,5 m viršuje ir 0,5 metro pločio apačioje, didesnis nei valyklos skersmuo. Maksimalus užpilas nuo žemės paviršiaus iki valyklos viršaus siekia 1,2 m. (talpyklų skersmenys pateikti lentelėje (žemiau).

Duobės kasimo ir įrenginio montavimo procesas :

Modelis Gyventojų skaičius Našumas (m3/parą) Įrenginio liuko diametras (mm) Įrenginio diametras (mm) Įrenginio H (mm) Įtekėjimo gylis (mm)
FEL/4 4 0,8 1000 1520 2090/2290 500/700
FEL/6 6 0,9 1000 1720 2450 770
FEL/10 10 1,5 1000 2020 2510 700
FEL/15 15 2,25 1000 2420 2610 700
FEL/25 25 3,75 1000 2870 2890 700

Kasimas atliekamas dviem etapais :
1. Ekskavatoriumi kasama duobė, paliekant 20 – 30 cm iki numatytos projektinės altitudės.
2. Paskutiniai 20 – 30 cm turi būti kasami rankiniu būdu, kad valymo įrenginys atsiremtų ant nesujudinto
grunto. Jei duobė greitai prisipildo vandenis (atvejis kai vyrauja aukšti gruntiniai vandenys) reikia naudoti
siurblį.

6. DUOBĖS UŽKASIMAS (UŽPYLIMAS) 

Būtina tinkamai užkasti duobę. Darbas atliekamas šiais etapais :

1. Įleiskite valymo įrenginį į duobę. Naudokite kėlimo diržus ir ekskavatoriaus kaušą. Diržus tvirtinkite prie rankenų. 

2. Įrenginį centruokite duobės atžvilgiu. BNVĮ turi būti montuojamas griežtai horizontalioje padėtyje. 

3. Užpilas, t.y. purus gruntas tankinamas vandeniu. Draudžiama valymo įrenginį užkasti kitokiu gruntu (pvz. moliu, statybinėmis atliekomis ir pan.). Šiame etape būtina užtikrinti valymo įrenginio horizontalumą. Sujunkite valymo įrenginio korpusą ir dangtį. Būtina užtikrinti hermetiškumą, todėl naudokite tik kokybiškus klijus-hermetiką ir kniedes arba nerūdijančio plieno varžtus. Atstumas tarp kniedžių turi būti apie 15 cm. Tokiu pačiu principu yra tvirtinamos paaukštos arba apžiūros dangtis prie įrenginio dangčio. 

4. Talpyklą pildykite vandeniu, o duobę – užpilu vienodais etapais po 20-30 cm : 1) vidinė kamera, 2) išorinė kamera, 3) iškasa. Tokį eiliškumą naudokite, kol pasieksite ištekėjimo vamzdžio apačią. 

5. Prijunkite PVC lauko kanalizacijos vamzdžius prie įtekėjimo ir ištekėjimo movų. Vamzdžių klojimo nuolydis turi būti 1 -2 cm/m. vamzdynus reikia tiesti ant natūralaus, neišjudinto grunto. 

6. Pabaigiame užpylimą iki projektinės altitudės. Viršutinis grunto sluoksnis (20-30 cm) užpilamas juodžemiu. Supilto grunto paviršius turi būti 5-10 cm aukščiau už tos vietovės žemės paviršių. Apsėjame žole.

Tokiu būdu į žemę saugiai įmontuojami nuotekų valymo įrenginiai. Dirbdami tokiais etapais pasieksite norimą rezultatą ir nesudėtingai įmontuosite įrenginį. Nepamirškite, jog pabaigus kasimą dėl aplinkos tvarkingumo geriausia šią teritoriją apsėti žole.

7. VALDYMO DĖŽĖS MONTAVIMAS IR PAJUNGIMAS 

Valdymo įrangos dėžė montuojama šalia BNVĮ. Atstumas turi būti apie 1 m. Valdymo dėžės apačioje yra du išėjimai, skirti prijungti oro tiekimo vamzdžiui į aeratorius ir oro tiekimo vamzdžiui į erliftą. Kiek aukščiau, įrangos dėžės šone yra jungtis elektros laidui. Pastarasis turi būti su apsauginiu šarvu. Be to, svarbu paminėti, jog valdymo skydą sukonfigūruoja gamintojas.

8. VALYMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS ESANT AUKŠTIEMS GRUNTINIAMS VANDENIMS 

Kai BNVĮ montuojamas šlapiame dirvožemyje, kur gruntinio vandens lygis nuo žemės paviršiaus yra mažesnis nei 2,5 m., tuomet jis tvirtinamas ant gelžbetoninio pagrindo. Pastarasis gali būti išlietas betono sluoksniu su armatūros tinkleliu arba montuojamas ant atvežto gelžbetoninio pado. Tvirtinimui naudokite tvirtinimo diržus bei karšto cinkavimo varžtus. Atstumas tarp varžto ir betono pagrindo sienos turi būti ne mažesnis kaip 105 mm. Jei klientas ignoruoja šį užrašą, gamintojas nėra atsakingas už ilgalaikius fizinius ar mechaninius pažeidimus, galinčius deformuoti BNVĮ.

Paleidimas

Nuotekų valymo įrenginiai dažniausiai yra paleidžiami dviem būdais: užauginant vietoje ir atvežant aktyvųjį dumblą. Pirmasis būdas yra paprastesnis ir gamintojo labiau rekomenduojamas. Antrasis būdas rekomenduojamas tada, kai įrenginys sunkiai pradeda veikti (per maži nuotekų, teršalų kiekiai ir t. t.).

 • Užauginant veiklųjį dumblą vietoje

Paleidimo metu įrenginys turi būti užpildytas vandeniu ir aeruojamas 3–4 paras. Po to pradedamos tiekti nuotekos (apie 10–20 % kiekiu), ir palaipsniui, kas savaitę didinant nuotekų kiekį po 20 %, kol bus pasiekta projektinė dumblo koncentracija. Maždaug po dviejų mėnesių eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai (pagal BDS ir skendinčias medžiagas). Teisingai eksploatuojant orapūtę, įrenginyje bus palaikoma ne mažesnė kaip 2 mg/l deguonies koncentracija, kuri yra reikalinga tam, jog augtų dumblas. Laikantis šių instrukcijų nuotekų valymo įrenginiai veikia sklandžiai.

 • Atvežant veiklųjį dumblą iš normaliai veikiančių nuotekų biologinio valymo įrenginių

Atvežamo dumblo tūris turėtų siekti 5–10 % darbinio įrenginio tūrio, kurio koncentracija – 4–6 g/l. 

Atvežtas dumblas supilamas į įrenginį, kuris prieš tai buvo užpildytas švariu vandeniu ir vieną parą aeruotas. Po atvežtojo dumblo supylimo įrenginys dar vieną parą aeruojamas, ir po to pradedamos tiekti valomos nuotekos. Šiuo atveju paleidimą galima įgyvendinti bet kuriuo metų laiku. Maždaug po 30–40 parų eksploatavimo bus pasiekti reikalaujami valytų nuotekų užterštumai pagal BDS ir skendinčias medžiagas. Teisingai naudojant orapūtę, įrenginyje bus palaikoma ne mažesnė kaip 2 mg/l deguonies koncentracija, būtina dumblo augimui ir geram įrenginio funkcionavimui.

Kasdieninė eksploatacija

Nuotekų valymo įrenginiai po sumontavimo užpildomi švariu vandeniu iki išleidimo vamzdžio lygio. Po to sureguliuojamas erlifto darbas bei įjungiama orapūtė. Gamykliškai suprogramuotais laiko intervalais paduodamas oras į difuzorių ir erliftą. Pradedant naudotis valymo įrenginiu, reikia stengtis neapkrauti jo buitine chemija arba itin dideliais nuotekų kiekiais. Laikotarpis, kol įrenginys pradės pilnai valyti nuotekas, gali siekti nuo 1 iki 3 mėnesių.

Perteklinio dumblo šalinimas

Buitinių nuotekų valymo metu susidariusios atliekos (perteklinis dumblas) turi būti šalinamas tinkamai, aplinkai saugiu būdu. Dumblo kiekis ir atsiurbimo dažnis priklauso nuo hidraulinės ir organinės įrenginio apkrovos. Įprastai dumblas iš įrenginio turėtų būti valomas kartą per metus. Tačiau UAB „Feliksnavis“ parduodami nuotekų valymo įrenginiai buvo išbandomi apie dešimt mėnesių, ir dumblas iš įrenginio nešalintas nei karto. Tai reiškia, kad eksploatuojant įrenginį realiame gyvenime dumblo šalinimo dažnis bus retesnis nei kartą per metus.

Kaip nustatyti, kada laikas pašalinti perteklinį dumblą ?

Norėdami išsiaiškinti, kada reikia pašalinti dumblą galite atlikti paprastą bandymą: naudokite skaidrų indą (pvz., stiklinę ar stiklainį) ir paimkite mišinio mėginį iš bioreaktoriaus. Palaukite maždaug 30 minučių, kol dumblas nusės ant dugno. Dumblas turėtų užimti iki 60–70 % indo tūrio. Kai jis pasiekia ar viršija šią normą, laikas šalinimui. Dumblo šalinimą turi atlikti specializuotos įmonės. Prieš procedūrą išjunkite orapūtę 2–3 valandoms, kad visas dumblas galėtų nusistovėti.

Valdiklio aptarnavimo procedūros 

Informacija naudotojui apie likusį laiką iki aptarnavimo/apdorojimo patikrinimo. Kai rodoma 0 dienų, atlikite aptarnavimą, t.y. išsiurbkite valymo įrenginį (žiūrėti BNVĮ montavimo ir priežiūros instrukciją 9 psl.). 

Po valymo įrenginio aptarnavimo/išsiurbimo spauskite  tada klavišu  eikite kol ekrane pasirodys užrašas „VALYMO DARBAI“ ir tada spauskite .

Valdiklis atsinaujins ir pradės skaičiuoti naują 365 dienų aptarnavimo procedūrą. Video medžiagą žiūrėkite čia :    

 

Orapūtės priežiūra

Nuotekų valymo įrenginiai turi būti reguliariai prižiūrimi ir valomi. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į orapūtes, nes nuo jų priklauso valymo efektyvumas. Jeigu norite užtikrinti gerą įrenginio veikimą, periodiškai tikrinkite, ar orapūtė normaliai funkcionuoja: ar neskleidžia neįprasto triukšmo, vibracijų, ar nekaista. Taip pat itin svarbu vieną kartą per 3 mėnesius išvalyti orapūtės filtrus. Tai galima padaryti šiais etapais:

 • Atsukite ir išimkite varžtą iš dangtelio.
 • Nuimkite filtro dangtelį.
 • Nupūskite dulkes. Jei užterštumo lygis labai didelis, išplaukite filtrą neutraliame plovimo skystyje.
 • Išskalaukite jį švariame vandenyje, išdžiovinkite.
 • Įdėkite filtro elementą atgal į vietą.
 • Pritvirtinkite filtro dangtelį varžtu.

Prieš atlikdami priežiūros darbus, būtinai išjunkite orapūtę iš elektros tinklo. Filtro valymui nenaudokite benzino ar kitų skiediklių.

Orapūtės taip pat turi būti prižiūrimos ir atidžiai valomos. Vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis apsaugosite įrenginį nuo greitesnio gedimo. Jeigu norite detalesnės informacijos apie priežiūrą, galimus gedimus ir kt., ją galite rasti orapūtės vartotojo instrukcijoje. Taip pat visuomet galite pasikonsultuoti su mūsų komanda.

Kasdieninė priežiūra

Norint užtikrinti, kad biologiniai ir biocheminiai nuotekų valymo įrenginiai veiktų kuo efektyviau, nekeltų rūpesčių, eksploatuojant juos DRAUDŽIAMA:

 • Pilti bakterijas ir biopreparatus (pvz.: „Septic Gobbler“, „Toilet Gobbler“, „BioActive“, „Bio 7 Fosses“ ir kt.). Šios bakterijos yra skirtos išgrėbiamų srutų duobių ir kitų anaerobinių kanalizacijos įrenginių kvapų naikinimui, organinės taršos skaidymui.
 • Pajungti vandens minkštinimo ir nugeležinimo filtrų regeneravimo (plovimo) proceso metu. Susidarančios druskos ir kiti mineralai gali ženkliai sumažinti buitinių nuotekų išvalymo efektyvumą. Todėl būtina numatyti atskirą nutekamąjį vamzdį, aplenkiant valymo įrenginį.
 • Pajungti kondensacinių katilų susidarančias nuotekas, baseinus, kubilus ir pan. Didelis vandens kiekis gali išplauti aktyvųjį dumblą iš sistemos, o chloras gali paveikti aktyviojo dumblo kokybę.
 • Pajungti paviršines (lietaus) nuotekas. Joms turi būti įrengta atskira šalinimo sistema.
 • Mesti į vietą, kurioje galėtų būti pažeidžiami nuotekų valymo įrenginiai higienos priemonių atliekas, pvz.: popierinius rankšluosčius, higieninius įklotai, tamponus, vatos tamponėlius, ausų krapštukus, vystyklus, drėgnas servetėles, guminius produktus (pirštines, prezervatyvus) ir kitas biologiškai nesiskaidančias atliekas.
 • Mesti arba pilti į klozetą, kriauklę arba į patį valymo įrenginį tokias atliekas, kurios gali užkišti vamzdžius ir (arba) trikdyti visos sistemos darbą, pvz.: kačių kraikas, cigarečių nuorūkos, sodo ir daržo chemikalai, dažai, automobilių filtrų tepalai ir alyvos, medicinos vaistai, statybinės atliekos, smėlis, žvyras ir pan.
 • Pilti dideliais kiekiais maistinį aliejų ir riebalus iš gruzdintuvės arba keptuvės. Leistinas kiekis riebalų – tai riebalų likučiai, susidarę ant lėkščių ar kitų indų.

Tuo metu, kai eksploatuojami nuotekų valymo įrenginiai, PATARTINA / REKOMENDUOJAMA:

 • Riboti dezinfekcinių priemonių naudojimą, kurių sudėtyje yra chloro arba aktyviojo deguonies. Tokios priemonės žymimos specialiais simboliais.

      

 • Net ir nesinaudojant valymo įrenginiu negalima jo palikti tuščio. Nepripildytą valymo įrenginį gali veikti išorinis gruntas, todėl talpa visada turi būti užpildyta vandeniu.
 • Skalbimo dienas paskirstyti savaitės bėgyje tolygiai.
 • Neviršyti buitinės chemijos dozių ir naudoti priemones taip, kaip nurodyta ant pakuotės
 • Naudoti tuos pačius buitinės chemijos preparatus, nes tokiu būdu veiklusis dumblas geriau juos „apdirba“.
 • Pastatyti šiukšlių kibirą vonios kambaryje, kad higienos priemonių atliekos patektų būtent į jį, o ne į klozetą.
 • Vieną kartą per 3 mėnesius išvalyti orapūtės filtrą, jeigu jis užsiteršė.

Vadovaujantis šiais patarimais valymo įrenginiai gali išlikti funkcionalūs gerokai ilgiau. Primename, jog už naudojimą ir jo padarinius atsako įrenginio valdytojas.

Veikimo principas

Nuotekų valymo įrenginiai valo biologiniu būdu

Nevalytos nuotekos patenka į sistemą. Organinių teršalų šalinimo bei nitratų oksidavimo iki nitritų procesas vyksta bioreaktoriuje, tiekiant suspaustą orą ir procese dalyvaujant aktyviajam dumblui. Anoksiniai procesai vyksta tuomet, kai aeracija yra neaktyvi (orapūtė išjungta). Mikroorganizmai naudoja nitratų deguonį, kuris pašalina azotą iš nuotekų biologiniu būdu. Fosforas bei aktyvusis dumblas sėda ant įrenginio dugno ir naudojant asenizacinę mašiną turėtų būti šalinami iš įrenginio. Norite įsigyti efektyvų, aplinkai saugų biologinį valymo įrenginį?

 

Techniniai parametrai

Modelis GE (gyventojų skaičius) Našumas  (m³/parą) Standartiniai matmenys El. Energijos sąnaudos (kWh/d) Orapūčių kiekis Tūris, m³

Orapūtės dėžė

d/h

H, mm D, mm D1, mm H1, mm Mova, mm
FEL/4 4 0,8 2290* 1520 1000 700* 110 0,42 1 2,4 800/400
FEL/6 6 0,9 2450 1720 1000 770 0,63 1 3,3 800/400
FEL/10 10 1,5 2510 2020 1000 700 160 1,05 1 5,0 800/400
FEL/15 15 2,25 2610 2420 1000 700 1,58 1 7,7 800/400
FEL/25 25 3,75 2890 2870 1000 700 2,63 1 12,7 800/400

Šiam modeliui galimi ir kiti įtekėjimo gyliai. Klausti pas gamintoją.

Pagal poreikį dar galima rinktis:  ketinį dangtį Ø 630 (montuojami po važiuojamąja dalimi) arba teleskopinį (reguliuojamo aukščio).

Plačiau : https://feliksnavis.lt/lt/papildoma-iranga.htm

Problemų/trikdžių diagnostika ir šalinimas
SIMPTOMAI / PROBLEMOS ĮMANOMA PROBLEMA KOREKCINIS VEIKSMAS

1. Orapūtė veikia, tačiau aeracijos kameroje pastebimas silpnasburbuliavimas, sūkuriai arba visai neburbuliuoja. Taip gali įvykti dėl kelių priežasčių:

a) užsikišęs guminis
difuzorius

a) įvykdykite įrenginio atsiurbimo darbus, bei guminius difuzorius nuplaukite aukšto slėgio vandeniu

b) oro nuotėkis oro tiekimo
vamzdyje, žarnoje arba
sujungimuose
b) apžiūrėkite vamzdžius, žarnas, o ypač sujungimus; pašalinkite nuotėkį pagal poreikius
c) oro tiekimo vamzdyje
susikaupė kondensatas
c) oro tiekimo vamzdis paklotas be nuolydžio. Perkloti vamzdį
d) susidėvėjusios orapūtės
dalys
d) patikrinti orapūtės membranas, vožtuvus, magnetus. Pastebėjus gedimą, taisyti arba keisti nauja
2. Daug baltų putų aeracijos
kameroje. Putos lipa per dangtį iš valymo įrenginio.
PASTABA: šviežios baltos putos 1 -3 dieną nuo įrenginio paleidimo, yra natūralus reiškinys, reiškiantis
mikroorganizmų augimą.
a) perteklinis buitinės
chemijos naudojimas
a) nebenaudokite buitinės chemijos kurį laiką.
praėjus dienai ar kelioms dienoms adėtis normalizuosis
3. Tirštos tamsiai rudos putosaeracinės kameros paviršiuje. a) toks simptomas rodo
aeruojamų nuotekų seną
dumblo amžių ir/arba per
didelį perteklinio dumblo
kiekį.
 b) laikas pašalinti perteklinį dumblą. Žr.
„Perteklinio dumblo šalinimas“.
4. Pilkšva/tamsiai juosva spalva aeracinėje kameroje, gali būti juntamas septinis kvapas. a) toks simptomas nurodo,
kad įrenginyje vyksta
anaerobiniai procesai,
įrenginyje gali trūkti
deguonies. Žr. B a) – c)
Žr. C a) – c).
5. Valytos nuotekos išteka su
dumblu. Ištekančios nuotekos
nėra skaidrios, prastos kokybės, savyje turi rudos/juodos spalvos nuosėdų, ypač piko metu.
a) per didelė hidraulinė
apkrova po skalbimo ir/arba
kitos veiklos
a) sumažinkite skalbimų skaičių per dieną iki 1 karto
  b) dėl ilgo naudojimo
susikaupė didelis kiekis
perteklinio dumblo
b) laikas pašalinti perteklinį dumblą. Žr.
„Perteklinio dumblo šalinimas“
  c) antrinio nusodintuvo
paviršiuje susikaupė per
didelis sluoksnis dumblo
c) laikas pašalinti perteklinį dumblą. Žr.
„Perteklinio dumblo šalinimas“
6. Aeracijos kameroje pastebimi riebalų kamuoliukai. a) didelis riebalų kiekis
išpilamas į kanalizaciją
a) nebenaudokite buitinės chemijos kurį laiką.
praėjus dienai ar kelioms dienoms padėtis
normalizuosis. Jeigu riebalų kamuoliai neišnyksta, pašalinkite juos rankiniu būdu naudojant kaušą arba samtį
7. Išpuręs tamsus dumblas
antriniame nusodintuve,
„lipantis“ per persipylimo
„dantukus“.
a) per maža apkrova
teršalais
a) tiekite kuo natūralesnes nuotekas (tualetas, dušas, praustuvė) ir kuo mažiau chemijos bei didelių vandens
kiekių. Praėjus kelioms dienoms padėtis normalizuosis
b) per didelė apkrova
teršalais
b) per daug žmonių naudojasi BNVĮ. Kreipkites į specialistus dėl tinkamo BNVĮ dydžio arba dėl papildomos įrangos parinkimo
c) nuotekos prieš patenkant
į BNVĮ nusistovi pakeliui,
todėl pradeda rūgti
c) apžiūrėkite vamzdžius ir / arba tarpinius šulinius dėl galimų užsikimšimų. Pašalinkite užsikimšimus, jeigu to reikia
d) perteklinis rūgštinių
chemikalų naudojimas,
mažas nuotekų pH
d) nenaudokite rūgštinių chemikalų kurį laiką. Praėjus kelioms dienoms padėtis normalizuosis
e) į įrenginį patenka ne
buitinės nuotekos
e) kreipkitės į projektuotojus dėl papildomos įrangos parinkimo, jeigu vykdote komercinę veiklą
f) orapūtė veikia
nepastoviai
f) patikrinti orapūtės membranas, vožtuvus, magnetus. Pastebėjus gedimą, taisyti arba keisti nauja. Nenaudokite laiko rėlės, jeigu naudojate
8. Nėra cirkuliacijos erlifte Erliftas užsikišęs.  Nuimkite erliftą ir vandens pagalba išvalykite užsikimšimą.
Technologiniai parametrai (sertifikatai)

Nuotekų valymo įrenginiai FEL atitinka standarto EN 12566-3+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ priede ZA numatytas charakteristikas ir sąlygas.

BNVĮ FEL tipo buvo išbandyti ir sertifikuoti „PIA Gmbh Acheno“ Vokietijos laboratorijoje (notifikuota įstaiga, Nr. 1739). 2017 metais išduotas sertifikatas, kurio pagrindu išrašoma ES atitikties deklaracija ir įrenginiai ženklinami CE ženklu.

Nuotekų valymo efektyvumo bandymo metu buvo pasiekti šie rezultatai:

                  

Peržiūrėti visus produktų ir įmonės sertifikatus galite čia >>>

Perteklinio dumblo šalinimas (Periodinė eksploatacija)

Už tinkamą nuotekų valymo įrenginio naudojimą atsako pats įrenginio valdytojas. Tam, kad viskas veiktų sklandžiai ir be priekaištų, būtina žinoti kada ir kaip tinkamai valymo įrenginį išsivalyti.

Buitinių nuotekų valymo metu susidariusios atliekos (perteklinis dumblas) turi būti tinkamai ir aplinkai saugiu būdu šalinamas. Dumblo kiekis ir atsiurbimo dažnis priklauso nuo hidraulinės ir organinės įrenginio apkrovos. Kiekvienas BNVĮ turi savo ypatybes. Per akredituotą 38 savaičių trukmės bandymo laikotarpį, nereikėjo pašalinti dumblo. Iš BNVĮ, aptarnaujančių gyvenamuosius namus, dumblas paprastai šalinamas kartą per metus.

Kaip nustatyti, kada laikas pašalinti perteklinį dumblą ?
Galite atlikti paprastą bandymą: naudokite skaidrų indą (pvz., stiklinę) ir paimkite dumblo ir vandens mišinio mėginį iš bioreaktoriaus. Leiskite dumblui nusistoti maždaug 30 min. Dumblas gali užimti iki 60-70% tūrio. Kai dumblo tūris pasiekia 70 proc. ar daugiau, laikas yra dumblo šalinimui. Dumblo šalinimą turi atlikti specializuotos įmonė. Prieš dumblo atsiurbimą išjunkite orapūtę 2-3 valandoms, kad visas dumblas galėtų nusistovėti. Atidarius įrenginio aptarnavimo dangtį, dumblas tolygiai turi būti šalinamas iš abiejų įrenginio kamerų.

Turite klausimų? Skambinkite: +370 315 58472 arba